Την παρέμβαση της κυβέρνησης ζήτησε το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκαλούν τα ανασφάλιστα οχήματα και τα οποία ξεπερνούν σε αριθμό τα 700.000.

Η αύξηση αυτή των ανασφάλιστων οχημάτων αποτυπώνει την αδυναμία των αρχών και ζητείται να υπάρξει βούληση, καθώς η υφιστάμενη τεχνολογία είναι ικανή να επιτρέπει στο κράτος να εντοπίζει ακαριαία το όχημα που δεν έχει ασφάλιση. «Σήμερα, η υποδομή που δημιουργήθηκε είναι σημαντική. Οργανώθηκαν βάσεις δεδομένων, η καταγραφή των οχημάτων είναι πλέον ηλεκτρονική, ξεκαθαρίστηκαν τα αρχεία των διαφόρων υπηρεσιών και δικτυώθηκαν τα συστήματα καταγραφής αδειών κυκλοφορίας και ασφαλισμένων οχημάτων. Συνεπώς μπορούν να γίνουν επιπλέον ρυθμίσεις, για τις οποίες το Ε.Ε.Α. είναι έτοιμο να συμβάλει, να υποδείξει, να συμβουλεύσει, να στηρίξει τη σωστή κυβερνητική απόφαση που θα συντελέσει στο να μην κυκλοφορούν ανασφάλιστα οχήματα», αναφέρει σχετική ανακοίνωση του Ε.Ε.Α.