Έργο «2050 Mobility» για τη Θεσσαλονίκη

Σάβ, 14/03/2020 - 11:00

Η Θεσσαλονίκη είναι μια από τις πέντε ευρωπαϊκές πόλεις, όπου θα εφαρμοστεί η μεθοδολογία του χρηματοδοτούμενου έργου «2050 Climate - friendly Mobility in Cities», με στόχο τη μείωση των εκπομπών CO2 μέσα από τα αστικά logistics και τη δημιουργία κινητικότητας φιλικής προς το περιβάλλον και το κλίμα.

Σημειώνεται πως το έργο «2050 CliMobCity» καλείται να ελέγξει, μέσω εκτιμήσεων με χρήση κατάλληλου λογισμικού, εάν τα πακέτα μέτρων που θα προσδιορίσουν οι πέντε ευρωπαϊκές πόλεις, πέραν της περιβαλλοντικής τους διάστασης, θα εξασφαλίζουν και θα προάγουν την αποτελεσματική χρήση γης στον πολεοδομικό ιστό και θα οδηγήσουν στην επιθυμητή μείωση του CO2.

Σε κάθε πακέτο δεν θα περιλαμβάνονται μόνο μέτρα κινητικότητας που οδηγούν στη στροφή προς τις βιώσιμες λύσεις, αλλά και στην καθαρή και καλύτερη τεχνολογία, όπως η ηλεκτροκίνηση και η αυτοματοποίηση, αλλά και διάφορες χωροταξικές παρεμβάσεις, φιλικές προς το κλίμα και τη βιώσιμη κινητικότητα.