Τους στόχους και τις προτεραιότητες του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Διεθνούς Διαμεταφοράς & Επιχειρήσεων Logistics Ελλάδος περιέγραψε ο πρόεδρος του ΣΥΝΔΔΕ&L, Εμμανουήλ Βιτσαράς, μετά τις αρχαιρεσίες τις 15ης Ιανουαρίου 2020, εκφράζοντας ταυτόχρονα τη φιλοδοξία του Δ.Σ. για την αναβάθμιση του Συνδέσμου.

Επιγραμματικά, οι στόχοι αυτοί είναι:

  • Διοργάνωση Συνεδρίου με θεματική από την πρακτική λειτουργία των επιχειρήσεων

  • Εκπαίδευση των στελεχών των εταιριών του κλάδου σε θέματα καθημερινής πρακτικής.

  • Ενεργή παρουσία και συνεργασία με όλους τους φορείς που εμπλέκονται στην εφοδιαστική αλυσίδα.

  • Τακτικές συναντήσεις με τα μέλη αλλά και με φορείς στη Θεσσαλονίκη.

  • Συγκρότηση των επιτροπών/ομάδων εργασιών του Συνδέσμου με συγκεκριμένο αντικείμενο μελέτης και δράσης.

  • Δυναμική εξωστρέφεια με την συμμετοχή μελών του Δ.Σ., η οποία θα προάγει το έργο του Συνδέσμου σε όλες τις δράσεις και εκδηλώσεις που αφορούν στον κλάδο.

  • Προώθηση και ανάπτυξη πρωτοβουλιών για βελτίωση του θεσμικού και επιχειρηματικού πλαισίου λειτουργίας για όλα τα μέλη σε όλους τους αρμόδιους φορείς (κράτος, ανεξάρτητες αρχές, κλπ).

  • Αύξηση του αριθμών των εταιρειών – μελών του Συνδέσμου

  • Ανοικτές συνεδριάσεις Δ.Σ. για τους επιλαχόντες των πρόσφατων αρχαιρεσιών με προκαθορισμένη θεματολογία.