Μέλη του Ε.Ε.ΣΥ.Μ (Ελληνικός Επιμελητηριακός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος Μεταφορών) έγιναν πρόσφατα ο Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας Α.Ε και η εταιρεία VTG Rail Logistics. Σύμφωνα με το καταστατικό, το παραπάνω αναμένεται να επικυρωθεί από το αμέσως επόμενο ΔΣ του Συνδέσμου. Σημειώνεται, πως είναι ήδη μέλη του Ε.Ε.ΣΥ.Μ οι Οργανισμοί Λιμένων (Ο.Λ.) Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ηγουμενίτσας και Καβάλας.

Οι εν λόγω εγγραφές έρχονται ως αποτέλεσμα της δομικής αλλαγής στη σύνθεση των μελών του ΕΕΣΥΜ, ύστερα από την ιστορική απόφαση τροποποίησης του Καταστατικού του, που επιτρέπει πλέον εγγραφή ως μελών σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου και Φυσικά Πρόσωπα, με δικαίωμα ψήφου, ανοίγοντας το δρόμο για θεσμική διεύρυνση της συνεργασίας των εμπλεκομένων του κλάδου των μεταφορών και συμβάλλοντας στην εγγραφή στην δύναμη των μελών του ΕΕΣΥΜ σε λιμένες, αυτοκινητοδρόμους, ναυτιλιακές και άλλες επιχειρήσεις φορείς και προσωπικότητες του κλάδου των μεταφορών και της εφοδιαστικής, που ανταποκρίθηκαν άμεσα στην πρόσκλησή του.