Μισθώσεις οχημάτων Δήμων

Τετ, 06/05/2020 - 11:00

Με ρύθμιση που περιλαμβάνεται σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας περί «Εκσυγχρονισμού περιβαλλοντικής νομοθεσίας» παρέχεται το δικαίωμα σε μη μεταφορικές επιχειρήσεις και σε επαγγελματίες μη μεταφορείς, που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα στην Ελλάδα, να μισθώνουν φορτηγά οχήματα των Δήμων και των συνδέσμων, ανωνύμων εταιρειών και επιχειρήσεων των Δήμων.

Στην περίπτωση αυτή, το φορτηγό που μισθώνεται θα πρέπει να είναι κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του μεταφορικού έργου του μισθωτή. Τα φορτηγά οχήματα θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκτέλεση έργου που έχει αναθέσει ο εκμισθωτής στον μισθωτή, εφόσον η μίσθωση προβλέπεται στους όρους ανάθεσης του έργου.