Τα νέα συστήματα μπαταριών «AKASystem» της AKASOL επιτυγχάνουν μια περαιτέρω βελτιωμένη πυκνότητα ενέργειας σε σύγκριση με τα τρέχοντα συστήματα, επιτρέποντας την υψηλότερη αυτονομία των 600-800 χιλιομέτρων, κάτω από απαιτητικές πραγματικές συνθήκες σε πλήρως ηλεκτρικά λεωφορεία και επαγγελματικά οχήματα, ανάλογα με τον τύπο του οχήματος και το προφίλ οδήγησης.

Για να καταφέρει η AKASOL να ικανοποιήσει την υψηλή ζήτηση που προσδοκά, ανέθεσε στην εταιρεία κατασκευής εξοπλισμού παραγωγής υψηλής τεχνολογίας, Manz AG, την κατασκευή πλήρως αυτοματοποιημένων γραμμών παραγωγής στο εργοστάσιο Gigafactory 1 του Ντάρμσταντ της Γερμανίας, όπου η εταιρεία θα παράγει τις μπαταρίες υψηλής ενέργειας από τα μέσα του επόμενου έτους. Σημειώνεται, πως εν λόγω επένδυση έχει ύψος 20 εκ. ευρώ και ότι το εργοστάσιο έχει συνολική χωρητικότητα έως και 5 GWh.