Εγκρίθηκαν νέες πιστώσεις ύψους 70.800 ευρώ για την πληρωμή της άμεσης έκτακτης επιδότησης στήριξης επιχειρήσεων Τουριστικών Γραφείων και Τουριστικών Επιχειρήσεων Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.).

Από το παραπάνω ποσό καταβάλλονται 24.000 ευρώ για την επιδότηση των νομικών προσώπων και 46.800 ευρώ για την επιδότηση των φυσικών προσώπων.

Και οι δύο κατηγορίες είναι επιχειρήσεις Τουριστικών Γραφείων και Τουριστικών Επιχειρήσεων Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.) που διαθέτουν, κατά περίπτωση, τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης (Δ.Χ.), ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων τουριστικά λεωφορεία, καθώς και τουριστικά τρένα του αρ. 30 του ν.2636/1998 (Α’ 198).

Τα ποσά στους δικαιούχους καταβάλλονται σήμερα 15/07/21.