τουριστικά γραφεία

Φωτό αρχείου
τουριστικο λεωφορείο
Ο στόλος της εταιρείας αποτελείται από 25 λεωφορεία χωρητικότητας από 19 έως και 84 θέσεις. Τα λεωφορεία της εκτελούν εκδρομές στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη.