Μετά από προσφυγή μειοδότριας κοινοπραξίας, το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε το διαγωνισμό που είχε προκηρύξει η προηγούμενη κυβέρνηση για την εγκατάσταση των ηλεκτρονικών διοδίων στο δίκτυο των αυτοκινητόδρομων.

Όπως ανέφερε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής, ο νέος διαγωνισμός θα προκηρυχθεί το επόμενο εξάμηνο και οι προδιαγραφές θα είναι συμβατές με εκείνες της ΕΕ που ισχύουν για τους ευρωπαϊκούς αυτοκινητόδρομους που περνούν στα ηλεκτρονικά διόδια και με χρεώσεις που ξεκινούν με την είσοδο του οχήματος στη χώρα και για όσα χιλιόμετρα διανύει εντός των αυτοκινητόδρομων. Ειδικά για τα φορτηγά, θα υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης της πορείας τους μέσω συστήματος τηλεματικής που θα φέρουν επί του οχήματος.

Πρακτικά και σε σχέση με τις οδικές μεταφορές το σύστημα αυτό των ηλεκτρονικών διοδίων θα συμβάλλει στην καταπολέμηση του παράνομου καμποτάζ, αφού θα καταγράφεται ο χρόνος εισόδου των φορτηγών, τα ακολουθητέα δρομολόγια και ο χρόνος φόρτωσης και εξόδου από τη χώρα.

Ο νέος διαγωνισμός για το ηλεκτρονικό σύστημα διοδίων έχει προϋπολογισμό 400 εκ και θα γίνει με την σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ).