Αλλάζουν σύντομα οι ώρες φορτοεκφορτώσεων για την τροφοδοσία των καταστημάτων στην πόλη της Θεσσαλονίκης, καθώς έγινε κατ΄ αρχήν δεκτό από τους παραγωγικούς φορείς ένα νέο μοντέλο, σύμφωνα με το οποίο η πόλη θα χωριστεί σε ζώνες και κάθε ζώνη θα έχει το δικό της ωράριο τροφοδοσίας.

Συγκεκριμένα, σε σύσκεψη των παραγωγικών φορέων της πόλης, ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης αναφέρθηκε σε παράπονα καταστηματαρχών και εμπορικών κέντρων που ζητούσαν αλλαγή στο ωράριο τροφοδοσίας. Οι συμμετέχοντες αποδέχτηκαν ότι το ισχύον ωράριο είναι προβληματικό και θα πρέπει να τροποποιηθεί. Σύμφωνα με τον διευθυντή Τροχαίας Θεσσαλονίκης, ταξίαρχο Θωμά Γερμανό, σήμερα η αυξημένη κυκλοφοριακή κίνηση παρατηρείται σε συγκεκριμένες ώρες της ημέρας και σε συγκεκριμένους δρόμους, ενώ άλλοι δρόμοι δέχονται αυξημένη κίνηση σε διαφορετικές ώρες.

Ωστόσο, κατά τη σύσκεψη αποφασίστηκε, πριν προβούν στις νέες ρυθμίσεις, να ερευνηθεί περαιτέρω το ζήτημα, να συγκεντρωθούν πραγματικά δεδομένα, να αναλυθούν και να παρουσιαστούν τεκμηριωμένα κυκλοφοριακά στοιχεία σε νέα σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί σε περίπου ένα μήνα. Εφόσον τα στοιχεία αυτά δικαιολογήσουν την πρόταση, τότε θα εφαρμοστεί το σχέδιο διαχωρισμού σε ζώνες της πόλης και της καθιέρωσης διαφορετικών ωρών τροφοδοσίας και φορτοεκφορτώσεων.

Ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στις εταιρείες τροφοδοσίας, αφού σήμερα, ένα φορτηγό φεύγει από την αποθήκη έχοντας ένα συγκεκριμένο ακολουθητέο πρόγραμμα, το οποίο διαλαμβάνει άλλους παράγοντες, οι οποίοι συνδυάζουν δρομολόγιο και περιοχή, ώρες απαγόρευσης, διαφορετικά δρομολόγια για άλλες ώρες για περιοχές χωρίς απαγορεύσεις, ενώ λαμβάνεται υπόψη η διαθεσιμότητα των οδηγών, το υπερβάλλον κόστος της νυχτερινής εργασίας, η δυνατότητα του κάθε οχήματος σε σχέση με τον όγκο φόρτωσης να προβαίνει στον μέγιστο αριθμό φορτοεκφορτώσεων κ.α. Θα πρέπει, λοιπόν, πριν από κάθε απόφαση να ακουστεί και η άποψη των υπευθύνων των στόλων οχημάτων, αλλά και των οδηγών.