Δυσμενή δημοσιεύματα και σχόλια ακολούθησαν την ανακοίνωση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης σύμφωνα με την οποία σε ελέγχους φορτηγών βρέθηκαν 18 να έχουν «πειραγμένους» ταχογράφους, δηλαδή με την παρέμβαση μιας ηλεκτρονικής συνδεσμολογίας να μην καταγράφονται στον ταχογράφο τα στοιχεία των ωρών οδήγησης και ανάπαυσης των οδηγών, ούτε και οι υπερβάσεις των ορίων ταχύτητας.

Ενδιαφέρον στοιχείο αποτελεί, επίσης, το γεγονός ότι από τα 18 φορτηγά με «πειραγμένο» ταχογράφο, τα 14 είχαν ξένες πινακίδες και τα 4 ελληνικές.

Αλλά και από τα 14 αλλοδαπά φορτηγά, τα περισσότερα ήταν ελληνικών συμφερόντων με βουλγάρικες πινακίδες.

Ακολούθησαν δυσμενή δημοσιεύματα και σχόλια για τις σοβαρές έως τραγικές επιπτώσεις για την ασφάλεια στους δρόμους που συνεπάγονται αυτές οι παράνομες παρεμβάσεις, με τις οποίες οι οδηγοί μπορούν να συνεχίσουν να δουλεύουν οδηγώντας πέρα των επιτρεπτών ορίων και, όχι σπάνια, να προκαλούν θανατηφόρα ατυχήματα λόγω κόπωσης, έλλειψης ύπνου κ.λ.π.

Παρά το γεγονός, ότι τα πρόστιμα που επιβάλλονται είναι υψηλά, το φαινόμενο των πειραγμένων ταχογράφων δεν περιορίζεται, προκαλώντας - πέρα των θανάσιμων κινδύνων – και στρεβλώσεις στην αγορά των Μεταφορών. Αυτό συμβαίνει γιατί τα φορτηγά με ταχογράφους, που δεν καταγράφουν τις πραγματικές ώρες εργασίας του οδηγού, έχουν χαμηλότερο εργατικό κόστος (δεν χρειάζεται δεύτερος οδηγός) και γρηγορότερες μεταφορές, αφού δεν παρεμβάλλονται τα προβλεπόμενα διαλείμματα και οι ώρες ανάπαυσης των οδηγών.