Αναπροσαρμογή ορίων ηλικίας στις μεταφορές μαθητών

Δευ, 12/03/2018 - 14:00

Αναπροσαρμόζονται με το καινούργιο νομοσχέδιο του υπ. Μεταφορών τα όρια ηλικίας των οδηγών λεωφορείων μεταφοράς μαθητών.

Έτσι, στην περίπτωση των οδηγών λεωφορείων ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης, που διενεργούν σχολικές μεταφορές και εκδρομές, το όριο της ηλικίας τους ορίζεται στα πενήντα πέντε (55) έτη. Το όριο αυτό παρατείνεται μέχρι το εξηκοστό (60) έτος, αν προηγούνται οι ιατρικές εξετάσεις που προβλέπονται για την ανανέωση της άδειας οδήγησης και η δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς. Με την ίδια διαδικασία μπορεί να παρατείνεται για μία ακόμη φορά, μετά τη συμπλήρωση του εξηκοστού (60) έτους, το ανώτατο όριο μέχρι το εξηκοστό πέμπτο (65) έτος.