Τροχοί & TIR

Ανοδικά αποθηκεύσεις και χερσαίες μεταφορές

Αύξηση 11,4% παρουσίασε ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών του Δ΄ τριμήνου του 2017, σύμφωνα με τα στοιχεία που εξέδωσε η ΕΛΣΤΑΤ. Το παραπάνω αποκτά μεγαλύτε
Σάββατο 24/03/2018 - 18:59
Κοινοποίηση στα Social Media

Αύξηση 11,4% παρουσίασε ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών του Δ΄ τριμήνου του 2017, σύμφωνα με τα στοιχεία που εξέδωσε η ΕΛΣΤΑΤ.

Το παραπάνω αποκτά μεγαλύτερη αξία, αν αναλογιστεί κανείς πως στο αντίστοιχο διάστημα του 2016, ο ίδιος δείκτης είχε μειωθεί κατά 2,4%, σε σχέση με την πορεία του Δ΄ τριμήνου του 2015.

Η μεγαλύτερη άνοδος (16,0%) σημειώθηκε κατά το Δ΄ τριμήνο του 2017 στο Δείκτη Κύκλου Εργασιών στην αποθήκευση και στις υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες. Η αντίστοιχη αύξηση μεταξύ των 2016 και 2015, ήταν της τάξης του 0,3%. Τέλος, ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών των ταξιδιωτικών πρακτορείων, των γραφείων οργανωμένων ταξιδιών, των υπηρεσιών κρατήσεων και των συναφών δραστηριοτήτων, μειώθηκε 3,3%, συνεχίζοντας την πτωτική πορεία (-4,9%) της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2016 προς το 2015.

Ανακάμπτει ο κλάδος των διαμεταφορών

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ICAP, η συνολική εγχώρια αγορά υπηρεσιών διαμεταφοράς σε αξία παρουσίασε άνοδο καθ΄ όλη τη διάρκεια της περιόδου 2001-2008, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 7,9%. Από το 2009 και μετά, όμως, η εν λόγω αγορά είχε μια έντονα πτωτική πορεία, η οποία ανακόπηκε το 2014. Σύμφωνα με την ICAP, η συνολική αξία της αγοράς των υπηρεσιών διαμεταφοράς παρουσίασε το 2016 άνοδο 5,8%, σε σχέση με το 2015. Μάλιστα, εκτιμάται πως το 2017 υπήρξε μια περαιτέρω αύξηση της τάξης του 4,3%. Ενδιαφέρον έχει η εκτίμηση, τέλος, πως οι 10 πρώτες εταιρείες του συγκεκριμένου κλάδου, κατέλαβαν από κοινού περίπου το 37% της συνολικής αγοράς.

PreviousNext