Απαγορεύσεις φορτηγών στην Ευρώπη κατά τον μήνα Σεπτέμβριο

Τρί, 30/08/2022 - 16:41

Για την ενημέρωση των διεθνομεταφορέων δημοσιεύουμε τα απαγορευτικά φορτηγών που ισχύουν σε χώρες της Ευρώπης κατά τον μήνα Σεπτέμβριο.

Οι χώρες αυτές είτε αποτελούν συνήθη προορισμό είτε από αυτές διέρχονται συχνά τα ελληνικά φορτηγά.

Πέρα όμως από τις ημέρες και τις ώρες που ακολουθούν, ενδεχομένως σε μια χώρα να ισχύουν γενικότεροι περιορισμοί ή απαγορεύσεις, όπως για παράδειγμα στην Ελλάδα ισχύουν οι απαγορεύσεις στους παράδρομους.

Πιθανόν, επίσης, να ισχύουν τοπικές απαγορεύσεις για τη διέλευση φορτηγών σε συγκεκριμένες περιοχές της κάθε χώρας. Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να αναζητήσετε πρόσθετες πληροφορίες.

Χώρες που δεν ισχύουν απαγορεύσεις κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2022: Αλβανία, Βέλγιο, Βόρεια Μακεδονία, Βουλγαρία, Δανία, Ολλανδία, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο.