Με την εφαρμογή των διατάξεων του νέου Ποινικού Κώδικα, αυστηρότερη για τους οδηγούς έγιναν αρκετές παραβάσεις του ΚΟΚ (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας).

Έτσι, σύμφωνα με τον νέο ΚΟΚ, όποιος οδηγεί όχημα

  • έχοντας καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ

  • έχοντας κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών

  • όντας σωματικά και πνευματικά εξαντλημένος,

  • σε εθνικές ή περιφερειακές οδούς αντίστροφα στο ρεύμα της εκάστοτε κατεύθυνσης,

  • σε πεζόδρομους, πεζοδρόμια ή πλατείες

  • που είναι τεχνικά ανασφαλές

  • με ανασφαλή τρόπο φορτωμένο,

τιμωρείται -αν δεν προβλέπονται βαρύτερες κυρώσεις σε άλλες διατάξεις-με φυλάκιση έως τρία έτη ή με χρηματική ποινή, αν από την πράξη προέκυψε κοινός κίνδυνος σε ξένα πράγματα.

Τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους, αν από την πράξη προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο, με κάθειρξη έως δέκα έτη, αν η πράξη του είχε ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη ανθρώπου, με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών, αν είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο άλλου ανθρώπου.

Αν προκλήθηκε θάνατος μεγάλου αριθμού ανθρώπων, το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει ισόβια κάθειρξη.

Όποιος οδηγεί επικίνδυνα από αμέλεια και από την πράξη του αυτή προέκυψε κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα ή για άνθρωπο, τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηματική ποινή.

Η κόπωση και η υπερβολική ταχύτατα αποτελούν τις πιο κοινές αιτίες τροχαίων ατυχημάτων κυρίως από οδηγούς φορτηγών, λεωφορείων και εταιρικών αυτοκινήτων.

104-2_0.jpg

Η κούραση οδηγού εξαιτίας υπέρβασης των ωρών οδήγησης τιμωρείται, ενώ προβλέπεται ποινή φυλάκισης στην περίπτωση πρόκλησης ατυχήματος με τραυματισμό ή θάνατο.