Τροχοί & TIR

Αυξήσεις για τους απασχολούμενους συνταξιούχους αυτοκινητιστές

Τον προσεχή Ιούνιο, πρόκειται να τεθεί σε εφαρμογή (με μεγάλη καθυστέρηση) η διάταξη που προβλέπει την ανταποδοτικότητα του χρόνου ασφάλισης των χιλιάδων συνταξιούχων που εργάζονται, στους οποίους π
Τρίτη 14/03/2023 - 09:33
Κοινοποίηση στα Social Media

Τον προσεχή Ιούνιο, πρόκειται να τεθεί σε εφαρμογή (με μεγάλη καθυστέρηση) η διάταξη που προβλέπει την ανταποδοτικότητα του χρόνου ασφάλισης των χιλιάδων συνταξιούχων που εργάζονται, στους οποίους περιλαμβάνονται και αυτοκινητιστές. Με την αναμενόμενη ρύθμιση θα επέλθει προσαύξηση του ανταποδοτικού μέρους της κύριας σύνταξης καθώς και της επικουρικής σύνταξής τους.

Το μέτρο αφορά τόσο τις περιπτώσεις που γίνεται περικοπή της σύνταξης κατά 30% όσο και τις περιπτώσεις που γίνεται αναστολή της σύνταξης.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, Ν. 4670/2020, οι καταβληθείσες εισφορές χρησιμοποιούνται για την προσαύξηση του ανταποδοτικού μέρους της κύριας σύνταξης και της επικουρικής σύνταξης των εργαζόμενων συνταξιούχων.

Δηλαδή, ο χρόνος ασφάλισης που πραγματοποιείται από τους απασχολούμενους συνταξιούχους μπορεί να αξιοποιηθεί για καταβολή επιπλέον ποσού στην κύρια και την επικουρική σύνταξη, τόσο στις περιπτώσεις που γίνεται περικοπή όσο και στις περιπτώσεις που γίνεται αναστολή της σύνταξης.

Όπως αναφέρει σήμερα το in.gr (Ηλίας Γεωργάκης), ο απασχολούμενος συνταξιούχος, μετά τη διακοπή της αναληφθείσας εργασίας ή αυτοαπασχόλησης, μπορεί, κατόπιν αιτήσεώς του, να λαμβάνει επιπλέον ποσό στην κύρια και την επικουρική του σύνταξη ως εξής:

- Για την κύρια σύνταξη χορηγείται ποσό το οποίο προκύπτει με βάση τα ισχύοντα ποσοστά αναπλήρωσης και τις συντάξιμες αποδοχές, φυσικά μόνο για το χρονικό διάστημα της απασχόλησης ως συνταξιούχου.

- Για την επικουρική σύνταξη χορηγείται ποσό, που προκύπτει με βάση τα ισχύοντα για τον υπολογισμό της επικουρικής σύνταξης και μόνο για το χρονικό διάστημα της απασχόλησης μετά τη συνταξιοδότηση.

Για τον υπολογισμό της προσαύξησης λαμβάνονται υπόψη ο συνολικός χρόνος εργασίας μετά τη σύνταξη, οι αποδοχές που έλαβε ο απασχολούμενος αυτό το διάστημα και ο μέσος όρος των μηνιαίων αποδοχών του.

Αυτός ο μέσος όρος των αποδοχών/ μήνα πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή 0,77. Το ποσό που προκύπτει είναι αυτό που προστίθεται στη σύνταξη που ήδη λαμβάνει ο δικαιούχος είτε αυτή η σύνταξη έχει απονεμηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4387/2016 είτε πρόκειται για σύνταξη που επανυπολογίστηκε σύμφωνα με τον Ν. 4387/2016 (νόμος Κατρούγκαλου).

Πηγή: in.gr

PreviousNext