Τροχοί & TIR

Κοινοποίηση στην ΕΕ των ελέγχων των Μικτών Κλιμακίων

Τα αποτελέσματα των ελέγχων που έχουν πραγματοποιήσει τα δύο τελευταία χρόνια τα Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου των φορτηγών και των λεωφορείων θα πρέπει να αποσταλούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι τις 31 Μ
Τρίτη 14/03/2023 - 10:08
Κοινοποίηση στα Social Media
Φωτό αρχείου
Φωτό αρχείου

Τα αποτελέσματα των ελέγχων που έχουν πραγματοποιήσει τα δύο τελευταία χρόνια τα Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου των φορτηγών και των λεωφορείων θα πρέπει να αποσταλούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι τις 31 Μαρτίου 2023.

Για τον λόγο αυτό, το υπ. Υποδομών και Μεταφορών ζήτησε από τις Περιφέρειες της χώρας να στείλουν τα συγκεντρωτικά στοιχεία των ελέγχων της διετίας 2021 και 2022. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν:

α. τον αριθμό των οχημάτων που ελέγχθηκαν,

β. την κατηγορία των οχημάτων που ελέγχθηκαν,

γ. το κράτος στο οποίο έχει ταξινομηθεί το όχημα και,

δ. σε περίπτωση διεξοδικότερων ελέγχων, τα πεδία που ελέγχθηκαν και τα σημεία που δεν πληρούν τις απαιτήσεις, όπως ορίζονται από τη σχετική υπ. απόφαση με τις τεχνικές προδιαγραφές κ.λπ.

Σημειώνεται ότι τα στοιχεία που ζητά η ΕΕ αφορούν σε ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν σε φορτηγά άνω των 3,5 τόνων, σε λεωφορεία με περισσότερες από 9 θέσεις και σε ρυμουλκούμενα άνω των 3,5 τόνων.

Η αποστολή των στοιχείων αποτελεί υποχρέωση της χώρας μας προς την ΕΕ σύμφωνα με την απόφαση 39804/2812/01-06-2017 «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/47/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 σχετικά με την τεχνική οδική επιθεώρηση της καλής τεχνικής κατάστασης των οχημάτων επαγγελματικής χρήσεως που κυκλοφορούν στην Ένωση.

PreviousNext