Βυτιοφόρα: Ποια κόστη παύουν να βαρύνουν τον ιδιοκτήτη του ΦΙΧ ή ΦΔΧ

Δευ, 28/11/2016 - 09:53

Με το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης περί «απλοποίησης διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό», οι ιδιοκτήτες ή μισθωτές ή αγοραστές βυτιοφόρων οχημάτων παύουν να αναλαμβάνουν τα κόστη τοποθέτησης ψηφιακού σήματος, τοποθέτησης σήματος της εταιρείας πετρελαιοειδών καθώς και το κόστος τοποθέτησης του ηλεκτρονικού συστήματος ελέγχου της ποσότητας και ποιότητας του καυσίμου. Συγκεκριμένα:

  • Καταργείται η υποχρέωση των κατόχων Αδειών λιανικής εμπορίας καυσίμων να τοποθετούν το εμπορικό σήμα των χονδρεμπορικών επιχειρήσεων με τις οποίες συνάπτουν αποκλειστικές συμβάσεις προμήθειας στα μεταφορικά μέσα που χρησιμοποιούν για τη μετακίνηση καυσίμων, καθώς και η υποχρέωση ανάληψης του κόστους τοποθέτησης του εμπορίου σήματος των αποκλειστικών προμηθευτών τους επί αυτών.
  • Καταργείται η υποχρεωτική ανάληψη του κόστους εγκατάστασης ηλεκτρονικά αναγνώσιμου σήματος ψηφιακής ταυτότητας του βυτιοφόρου και των ρυμουλκούμενων αυτού, εφόσον υπάρχουν, από τον ιδιοκτήτη ή από τον μισθωτή ή τον αγοραστή του μεταφορικού μέσου στις περιπτώσεις της χρηματοδοτικής μίσθωσης ή της αγοράς με παρακράτηση κυριότητας αντίστοιχα.
  • Καταργείται η υποχρεωτική ανάληψη του κόστους εγκατάστασης ηλεκτρονικών συστημάτων διασφάλισης της ποσοτικής και ποιοτικής ακεραιότητας τα οποία εγκαθίστανται σε μεταφορικά μέσα, βυτιοφόρα (ΦΙΧ ή ΦΔΧ) ή πλωτά εφοδιαστικά (όπως δεξαμενόπλοια και σλέπια), από τους κατόχους άδειας εμπορίας, λιανικής εμπορίας και διάθεσης βιοκαυσίμων όταν αυτοί αποτελούν ιδιοκτήτες, μισθωτές ή αγοραστές των παραπάνω μεταφορικών μέσων.