Διαγωνισμό για την προμήθεια 1000 φορτιστών ηλεκτρικών αυτοκινήτων προκήρυξε η ΔΕΗ στη βάση του νέου επιχειρησιακού προγράμματος της εταιρείας που περιλαμβάνει την πανελλαδική τοποθέτησή τους στα επόμενα 2-3 χρόνια.

Θα ακολουθήσει και άλλος διαγωνισμός, καθώς μεσοπρόθεσμα η ΔΕΗ θα τοποθετήσει συνολικά 10.000 φορτιστές σε όλη την επικράτεια.

Ο προϋπολογισμός του έργου φτάνει τα 5,2 εκ. ευρώ και περιλαμβάνει την προμήθεια των φορτιστών, τη μεταφορά και εγκατάστασή τους στην τοποθεσία που θα του υποδείξει η εταιρεία, καθώς και τη θέση τους σε λειτουργία (commissioning). Επίσης, θα συνδέσει τους σταθμούς φόρτισης με την ηλεκτρονική πλατφόρμα διαχείρισης του δικτύου, ενώ θα παράσχει και τεχνική υποστήριξη για τη λειτουργία τους.

Επίσης, προβλέπεται η εγκατάσταση σταθμών φόρτισης διαφορετικών κατηγοριών, όπως φορτιστές ταχείας φόρτισης με συνεχή τάση, εγκατάσταση επιδαπέδιων φορτιστών ταχείας φόρτισης με δύο εξόδους, τοποθέτηση επιτοίχιων φορτιστών γρήγορης φόρτισης με μια έξοδο κ.α.

Ο ανάδοχος θα αναλάβει, επίσης, τη συντήρηση όλων των φορτιστών με τη δέσμευση να λειτουργεί το 98% αυτών σε ετήσια βάση.