Τροχοί & TIR

Διαγωνισμός 135.000 ευρώ για μεταφορά αρχείων

Το Ελληνικό Κτηματολόγιο προκήρυξε διαγωνισμό με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς εξοπλισμού και αρχείων από τους χώρους στέγασης των καταργηθέντων Υποθηκοφυλακείων Χαλανδρίου, Αγίας Παρασ
Πέμπτη 03/11/2022 - 11:02
Κοινοποίηση στα Social Media

Το Ελληνικό Κτηματολόγιο προκήρυξε διαγωνισμό με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς εξοπλισμού και αρχείων από τους χώρους στέγασης των καταργηθέντων Υποθηκοφυλακείων Χαλανδρίου, Αγίας Παρασκευής και Παπάγου (Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών) καθώς και Πρέβεζας και Πάργας (Π.Ε. Πρεβέζης) στους χώρους στέγασης των αντίστοιχων Υποκαταστημάτων του Φορέα στα οποία ενσωματώθηκαν οι εν λόγω υπηρεσίες μετά την κατάργησή τους.

Το ύψος της σύμβασης είναι με Φ.Π.Α. 134.726 ευρώ και η διάρκειά της 9 μήνες.

Στις προϋποθέσεις συμμετοχής αναφέρονται:

  • Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο: Όπως ορίζονται στη διακήρυξη.

  • Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια: Όπως ορίζονται στη διακήρυξη.

  • Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα: Όπως ορίζονται στη διακήρυξη.

Ως κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: 21/11/2022 και ώρα: 13:00.

Πληροφορίες: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, Λεωφ. Μεσογείων 288, Χολαργός ΤΚ 15562, Ελλάδα, τηλ: +30 210 6505600, e-mail: ktimagen@ktimatologio.gr, www.ktimatologio.gr

PreviousNext