Τροχοί & TIR

Διαπραγμάτευση τιμής μαθητικών δρομολογίων

Από το Τμήμα Προμηθειών της Περιφέρειας Αττικής ανακοινώθηκε ότι την Τετάρτη, 26-10-2022 και ώρα 10:00 π.μ., θα διενεργηθεί διαπραγμάτευση τιμής, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για δρομολόγια μεταφορά
Τρίτη 25/10/2022 - 16:44
Κοινοποίηση στα Social Media
Φωτό αρχείου

Από το Τμήμα Προμηθειών της Περιφέρειας Αττικής ανακοινώθηκε ότι την Τετάρτη, 26-10-2022 και ώρα 10:00 π.μ., θα διενεργηθεί διαπραγμάτευση τιμής, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για δρομολόγια μεταφοράς μαθητών, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 391 «Ρυθμίσεις για την έγκαιρη έναρξη της μεταφοράς των μαθητών και τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων μεταφοράς μαθητών» του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141, τ. Α’).

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που επιθυμούν να υποβάλλουν οικονομική προσφορά, να προσέλθουν την ανωτέρω ημέρα και ώρα ενώπιον της αρμόδιας γνωμοδοτικής επιτροπής (Λ. Κηφισίας 20 & Γκύζη, Μαρούσι, 5ος όροφος).

Πληροφορίες: Ν. Χριστόπουλος, τηλ.: 213 2100516, e-mail: doikbt@patt.gov.gr

PreviousNext