Τροχοί & TIR

Δήμος Μαδρίτης: Ενισχύει με 600 ευρώ την εκπαίδευση για επαγγελματικό δίπλωμα

Η μεγάλη έλλειψη επαγγελματιών οδηγών στην Ευρώπη δεν πλήττει μόνο τις εμπορευματικές και επιβατικές μεταφορές, αλλά ακόμη και την ομαλή λειτουργία των Δήμων και άλλων Οργανισμών, όπως είναι οι συγκ
Δευτέρα 13/03/2023 - 13:11
Κοινοποίηση στα Social Media
Ισπανία, Ισπανικός Αυτοκινητόδρομος

Η μεγάλη έλλειψη επαγγελματιών οδηγών στην Ευρώπη δεν πλήττει μόνο τις εμπορευματικές και επιβατικές μεταφορές, αλλά ακόμη και την ομαλή λειτουργία των Δήμων και άλλων Οργανισμών, όπως είναι οι συγκοινωνιακοί φορείς, και αυτό γιατί μεγάλος αριθμός οχημάτων δεν μπορεί να εκτελέσει το καθημερινό του πρόγραμμα λόγω της έλλειψης οδηγών.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος γίνονται διάφορες προσπάθειες που στοχεύουν στην εξεύρεση οδηγών και τις οποίες δημοσιεύουμε, όπως η πρόσφατη που αφορά τον μεγάλο δήμο της Μαδρίτης.

Όπως πληροφορούμαστε, ο δήμος της Μαδρίτης προσφέρει ένα κουπόνι αξίας 600 ευρώ για τους κατοίκους της και ιδιαίτερα στους ανέργους, για να τους βοηθήσει να αποκτήσουν άδεια οδήγησης βαρέος φορτηγού ή λεωφορείου σε εξουσιοδοτημένα κέντρα που έχουν υπογράψει συμφωνία συνεργασίας με το Υπουργείο Οικονομίας και Απασχόλησης. Αυτή η οικονομική στήριξη θα ωφελήσει περισσότερους από 2.800 κατοίκους της μεταξύ του 2023 και 2025.

Με τη βοήθεια ευρωπαϊκών κονδυλίων, η Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Δήμου της Μαδρίτης ανακοίνωσε την έναρξη ενός προγράμματος που θα βοηθήσει τους ντόπιους να αποκτήσουν άδεια οδήγησης βαρέος φορτηγού ή λεωφορείου και έτσι η τοπική κυβέρνηση θα μπορέσει να αντιμετωπίσει την ανεργία και την έλλειψη οδηγών.

Στην περιοχή λείπουν περισσότεροι από 20.000 επαγγελματίες οδηγοί λόγω της αυξανόμενης ζήτησης για υπηρεσίες μεταφοράς και της γήρανσης/ συνταξιοδότησης των οδηγών.

Αυτή η επιδότηση θα είναι διαθέσιμη σε ανέργους που είναι εγγεγραμμένοι στα γραφεία απασχόλησης του δήμου της Μαδρίτης ή σε εργαζομένους που εργάζονται σε χώρο εργασίας που βρίσκεται στον δήμο της Μαδρίτης, οι οποίοι είναι επίσης κάτοχοι άδειας κατηγορίας Β και πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις ηλικίας για καθεμιά από τις άδειες που επιδοτούνται.

Το κουπόνι εκπαίδευσης θα καλύπτει τα δίδακτρα εγγραφής, το διδακτικό υλικό, 20 ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης και 10 μισάωρα μαθήματα ελιγμών ή/και κυκλοφορίας.

Αυτό που θα πρέπει να κρατήσουμε από τα παραπάνω είναι το γεγονός ότι η ενίσχυση προέρχεται και από ευρωπαϊκά κονδύλια, στοιχείο που θα πρέπει να ερευνήσουν οι ενδιαφερόμενοι φορείς στη χώρα μας.

Πηγή: trans.info

PreviousNext