Μεγάλη αύξηση 56,8% σημείωσαν οι εισαγωγές και εξαγωγές προϊόντων τον περασμένο Απρίλιο σε σχέση με τον ίδιο μήνα του 2020.

Αν και τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ αναφέρονται σε αξία εισαγωγών/ εξαγωγών και όχι σε όγκο που ενδιαφέρει περισσότερο τα φορτηγά, είναι βέβαιο πως ο συγκεκριμένος μήνας έφερε δουλειά στα φορτηγά διεθνών μεταφορών, όπως άλλωστε ανέφεραν αυτοκινητιστές στο ΤΡΟΧΟΙ & ΤΙR.

Σύμφωνα, λοιπόν, με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών, κατά τον μήνα Απρίλιο 2021 ανήλθε στο ποσό των 3.172,1 εκατ. ευρώ (3.803,0 εκατ. δολάρια) έναντι 2.119,3 εκατ. ευρώ (2.308,9 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2020 παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 49,7%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά το μήνα Απρίλιο 2021 παρουσίασε αύξηση κατά 657,0 εκατ. ευρώ δηλαδή 37,6% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Απρίλιο 2021 παρουσίασε αύξηση κατά 650,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 37,2%, σε σχέση με τον μήνα Απρίλιο 2020.

Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου 2021 ανήλθε στο ποσό των 18.530,8 εκατ. ευρώ (22.202,5 εκατ. δολάρια) έναντι 16.436,6 εκατ. ευρώ (18.014,1 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2020, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ 12,7%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 1.728,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 13,6% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 1.737,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 13,8%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου 2020.

Εισαγωγές-Αφίξεις, Εξαγωγές-Αποστολές, Απρίλιος 2019-2021 εκατ. €
Εισαγωγές-Αφίξεις, Εξαγωγές-Αποστολές, Απρίλιος 2019-2021 εκατ. €