Η δυνατότητα έλξης ενός ρυμουλκούμενου από ένα αυτοκίνητο, βαν, pick-up ή μικρό φορτηγό, αποτελεί το κυριότερο θέμα σύγχυσης αναφορικά με όσα αναγράφονται σε μια άδεια κυκλοφορίας.

Η σύγχυση (και δυσάρεστη έκπληξη) προκαλείται από τη δυνατότητα έλξης που τελικά περνάει στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος η οποία είναι μικρότερη – κατά πολύ μικρότερη μάλιστα – από εκείνη που διαβάζει κανείς στο προσπέκτους του οχήματος που αγόρασε.

«Άλλα γράφει το προσπέκτους και άλλα μου είπαν στο υπουργείο»

Τι συμβαίνει, λοιπόν;

Το προσπέκτους του κατασκευαστή αναφέρει την τεχνική ικανότητα έλξης που έχει το αυτοκίνητό του, ενώ το υπ. Μεταφορών ακολουθεί συγκεκριμένους κανόνες μηχανικής και οδικής ασφάλειας που έχουν αποτυπωθεί σε νόμους του κράτους και ισχύουν.

Σαφώς, το «δίκιο» βρίσκεται με το μέρος του υπ. Μεταφορών και θα το αντιληφθείτε με ένα θεωρητικό παράδειγμα:

Έστω ένα pick up με μικτό 3.000 κιλά, απόβαρο 2.000 κιλά, ωφέλιμο 1.000 κιλά και ελκτική δύναμη – σύμφωνα με τον κατασκευαστή 3.500 κιλά.

Φανταστείτε τώρα, αυτό το pick up άδειο ή μισοάδειο να έλκει φορτωμένο ρυμουλκούμενο με μικτό βάρος 3.500 κιλά (ρυμούλκα + φορτίο). Στον πρώτο ανήφορο κινδυνεύει να σηκωθεί «σούζα» ή να ανατραπεί σε μια κλίση του εδάφους.

Για το λόγο αυτό τίθενται περιορισμοί από όλες τις υπηρεσίες Μεταφορών της Ε.Ε., περιλαμβανομένης και της Ελλάδας, οι οποίοι περιορισμοί ακολουθούν συγκεκριμένη νομοθεσία και αυτή με τη σειρά της υπακούει  στους κανόνες της μηχανικής για την ασφάλεια των οχημάτων.

Τι λένε οι κανόνες:

Κανόνας 1. Δεν επιτρέπεται η έλξη φορτωμένων ρυμουλκούμενων από άφορτα φορτηγά αυτοκίνητα (pick up ή και μεγαλύτερα).

Κανόνας 2. Τα φορτηγά επιτρέπεται να σύρουν μόνο ρυμουλκούμενα (και όχι επικαθήμενα που έλκονται από τράκτορες).

Κανόνας 3. Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του ρυμουλκούμενου, το οποίο αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του, πρέπει να είναι μικρότερο ή το πολύ ίσο με το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος ρυμουλκούμενου, που αναγράφεται στην άδεια του φορτηγού αυτοκινήτου που το σύρει.

Κανόνας 4. Επιτρέπεται η έλξη ρυμουλκούμενου μόνο αν: Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του ρυμουλκούμενου είναι μικρότερο ή το πολύ ίσο προς το απόβαρο του έλκοντος του αναγραφομένου στην άδεια κυκλοφορίας αυτού. Δηλαδή, σε καμιά περίπτωση το μέγιστο βάρος του ρυμουλκούμενου, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το απόβαρο του αυτοκινήτου.

Με βάση, λοιπόν, τον τέταρτο αυτόν κανόνα, αν το απόβαρο του έλκοντος οχήματος, δηλαδή του αυτοκινήτου, όπως αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του είναι π.χ. 2.000 κιλά, τότε το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του ρυμουλκούμενου πρέπει να είναι μικρότερο ή ίσο με 2.000 κιλά.