Δυνατότητα επιλογής της Υπηρεσίας Μεταφορών

Σάβ, 08/05/2021 - 19:22
Τώρα ο πολίτης μπορεί να επιλέξει σε ποια υπηρεσία μεταφορών θα υποβάλει το αίτημά του

Στις μεγάλες περιφερειακές ενότητες της χώρας, όπου εδρεύουν περισσότερες της μίας υπηρεσίας μεταφορών, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επιλέξει σε ποια από αυτές θα καταθέσει την αίτηση για το θέμα που τον αφορά.

Συγκεκριμένα, με απόφαση του υφυπουργού Μεταφορών, Γιάννη Κεφαλογιάννη, τροποποιείται προγενέστερη απόφαση και ορίζεται ότι: σε Περιφερειακή Ενότητα με περισσότερες της μιας υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλλουν την αίτησή τους για οποιαδήποτε διαδικασία που αφορά σε άδεια οδήγησης σε οποιαδήποτε υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της περιφερειακής ενότητας επιθυμούν.

Ειδικά στην Περιφέρεια Αττικής, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλλουν την αίτησή τους σε οποιαδήποτε Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της περιφέρειας.

Επισημαίνεται επίσης ότι, στην περίπτωση που η αίτηση και τα δικαιολογητικά για τη διεκπεραίωση του αιτήματος υποβάλλονται ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της μηχανογραφικής εφαρμογής, εφόσον διαπιστωθεί μη πληρότητα του φακέλου ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να αποστείλει στην αρμόδια υπηρεσία οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο ή δικαιολογητικό του ζητηθεί από αυτή.