Τροχοί & TIR

Επέκταση διπλώματος και με αυτόματο σασμάν

Μετά από επικαιροποίηση παλαιότερων διατάξεων, είναι δυνατή τώρα η επέκταση του διπλώματος με συμμετοχή στις εξετάσεις με όχημα που φέρει αυτόματο κιβώτιο. Συγκεκριμένα, με απόφαση του Υφυπουργού Με
Σάββατο 08/05/2021 - 23:42
Κοινοποίηση στα Social Media
Ο περιορισμός δεν σημειώνεται στο έντυπο της άδειας οδήγησης
Ο περιορισμός δεν σημειώνεται στο έντυπο της άδειας οδήγησης

Μετά από επικαιροποίηση παλαιότερων διατάξεων, είναι δυνατή τώρα η επέκταση του διπλώματος με συμμετοχή στις εξετάσεις με όχημα που φέρει αυτόματο κιβώτιο.

Συγκεκριμένα, με απόφαση του Υφυπουργού Μεταφορών, Γιάννη Κεφαλογιάννη, κάτοχος άδειας οδήγησης οχήματος με χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων μίας τουλάχιστον από τις κατηγορίες B, BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 ή D1E, ο οποίος επιθυμεί την επέκταση της άδειάς του, δύναται, εφόσον το επιθυμεί, να συμμετάσχει στη δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς και με όχημα με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων

Στην περίπτωση αυτή στο Δ.Ε.Ε. (Δελτίο Εκπαίδευσης Εξέτασης) αναγράφεται ο κωδικός «78» (οδήγηση οχημάτων με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων).

Η αναγραφή του κωδικού στο Δ.Ε.Ε. γίνεται μετά τη σχετική αίτηση του ενδιαφερόμενου.

Επίσης, δεν σημειώνεται ο περιορισμός στο έντυπο της άδειας οδήγησης που εκδίδεται μετά την επιτυχή δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς και στο ηλεκτρονικό αρχείο αδειών οδήγησης.

PreviousNext