Με απόφαση του Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας και Θράκης), εγκρίθηκε η υπαγωγή στο καθεστώς ενίσχυσης της Γενικής Επιχειρηματικότητας του επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΜΑΚΙΟΣ Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο «MAKIOS LOGISTICS AE».

Συγκεκριμένα, αναφέρεται στη Δημιουργία μονάδας LOGISTICS: 3PL (Third Party Logistics) (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 52.29.19.03, Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού (logistics)), στον Δήμο «ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ» της Περιφέρειας «ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 3.733.803,60 € (ευρώ) και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 3.733.803,60 € (ευρώ). Οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 0,50 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).