Στη συνεδρίαση του ΚΕΣΥΠΟΘΑ, υπό την προεδρία του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, Ευθύμιου Μπακογιάννη, συζητήθηκε και επιλύθηκε μια σειρά από σημαντικά πολεοδομικά θέματα που εμπεριέχουν και αναπτυξιακή προοπτική. Μεταξύ άλλων έγινε η προέγκριση Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΕΠΣ) σε περιοχή ιδιοκτησίας της ΜΑΚΙΟΣ ΑΕ στον Δήμο Ασπροπύργου Π.Ε. Δυτικής Αττικής.

Η εταιρεία "ΜΑΚΙΟΣ Α.Ε.", η οποία δραστηριοποιείται κατά βάση στην αγορά των υπηρεσιών logistics για λογαριασμό τρίτων (Third Party Logistics ή 3PL) με σημαντικό εξαγωγικό χαρακτήρα, ως φορέας υλοποίησης του ΕΠΣ, έχει καταθέσει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αίτηση προέγκρισης, με συνημμένη Τεχνική Έκθεση, προκειμένου να καθοριστούν ειδικοί όροι ανάπτυξης και να διασφαλιστεί η χωροθέτηση κατασκευής νέων αποθηκών logistics σε γήπεδο συνολικού εμβαδού 45.974,63 τ.μ. Η ανάπτυξη της νέας μονάδας Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής / logistics Third Party Logistics βρίσκεται στην περιοχή εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προ του έτους 1923 του Δήμου Ασπρόπυργου, πλησίον του Εμπορευματικού Σταθμού Θριάσιου και του Σιδηροδρομικού Σταθμού ΟΣΕ.

Υπογραμμίζεται ότι τα ΕΠΣ αποτελούν σύνολα κειμένων, χαρτών και διαγραμμάτων με τα οποία καθορίζονται χρήσεις γης, γενικοί όροι και περιορισμοί δόμησης και κάθε άλλο μέτρο που απαιτείται για να ρυθμίζεται η χωρική οργάνωση και ανάπτυξη περιοχής που μπορεί να λειτουργήσει ως υποδοχέας σχεδίου, έργου και προγράμματος: i) υπερτοπικής κλίμακας ή ii) στρατηγικής σημασίας ή για την οποία απαιτείται ειδική ρύθμιση των χρήσεων γης και των λοιπών όρων ανάπτυξής τους.