Εγκρίθηκε έκτακτη οικονομική ενίσχυση για τα υπεραστικά ΚΤΕΛ Ν. Ευβοίας Α.Ε. και ΚΤΕΛ Ν. Αρκαδίας Α.Ε., τα οποία λαμβάνουν το ποσό των 100.000 ευρώ το καθένα.

Η πληρωμή των δικαιούχων υπεραστικών Ν. Ευβοίας Α.Ε. και ΚΤΕΛ Ν. Αρκαδίας Α.Ε. θα γίνει με πίστωση τραπεζικού λογαριασμού στο όνομα αυτών, με μεταφορά των ποσών από τον Ειδικό Λογαριασμό «0026.0645.01.0200123896» Εισφοράς 1%.

Η ενίσχυση χορηγείται λόγω της οικονομικής ζημιάς εξαιτίας των καταστροφικών πυρκαγιών.