Σύμφωνα με τη νεότερη υπουργική απόφαση της 3/4/21 η  διέλευση φορτηγών οχημάτων για τη μεταφορά εμπορευμάτων είναι δυνατή μέσω των συνοριακών σημείων ελέγχου Προμαχώνα, Νυμφαίας, Ορμενίου, Κήπων και Εξοχής, χωρίς να απαιτείται βεβαίωση αρνητικού τεστ για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν από την άφιξή τους στην Ελλάδα.

 Ωστόσο, η διέλευση φορτηγών οχημάτων για τη μεταφορά εμπορευμάτων μέσω των συνοριακών σημείων ελέγχου Κακαβιάς και Ευζώνων είναι δυνατή υπό την προϋπόθεση της αρνητικής ανίχνευσης των οδηγών φορτηγών κατά την υποβολή τους σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) και συγκεκριμένα από  το συνοριακό σημείο ελέγχου Κακαβιάς από τις 7:00 π.μ. έως τις 7:00 μ.μ. και από το συνοριακό σημείο ελέγχου Ευζώνων από τις 7:00 π.μ. έως τις 11:00 μ.μ.

 Καραντίνα ή Δρομολόγιο

Προβλέπεται επίσης, ότι οι οδηγοί και γενικότερα οι εργαζόμενοι στις διεθνείς υπηρεσίες χερσαίων  μεταφορών, ανεξαρτήτως υπηκοότητας, οφείλουν μετά από την είσοδό τους στη Χώρα, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, είτε να διέλθουν αυτής, είτε να κατευθυνθούν  στον προορισμό τους και στη συνέχεια να τεθούν σε  προσωρινό περιορισμό για χρονικό διάστημα επτά (7) ημερών.

Ειδικά στην περίπτωση των εργαζομένων στις διεθνείς χερσαίες μεταφορές, οι οποίοι εισέρχονται από τα συνοριακά σημεία ελέγχου Κακαβιάς και Ευζώνων, η διάρκεια του προσωρινού περιορισμού του πρώτου εδαφίου ορίζεται υπό τις ίδιες προϋποθέσεις στις δεκατέσσερις (14) ημέρες.

Σε περίπτωση υποχρέωσης των εν λόγω εργαζομένων προς εκτέλεση νέου διεθνούς δρομολογίου εντός του  ανωτέρω χρονικού διαστήματος, ο περιορισμός αίρεται (παύει να υφίσταται).