Τροχοί & TIR

Εκπαίδευση 2000 νέων στα Logistics

Με απόφαση της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΣΠΑ, ανακοινώθηκε η με αριθμό πρωτοκόλλου 141713/27-12-2021 πράξη που αφορά στην παροχή σε 2000 νέους ηλικίας 18-24 ετών, θεωρητική κατάρ
Τρίτη 28/12/2021 - 11:15
Κοινοποίηση στα Social Media
logistics

Με απόφαση της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΣΠΑ, ανακοινώθηκε η με αριθμό πρωτοκόλλου 141713/27-12-2021 πράξη που αφορά στην παροχή σε 2000 νέους ηλικίας 18-24 ετών, θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση στην Εφοδιαστική Αλυσίδα / Logistics. Ειδικότερα, η απόφαση αναφέρει παροχή σε 2000 νέους ηλικίας 18-24 ετών, ανέργους εκτός δομών εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης, συμβουλευτικής καθοδήγησης, κατάρτισης διάρκειας 380 ωρών αποτελούμενη από θεωρητική κατάρτιση 120 ωρών και πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα (κλάδος εξαγωγικού εμπορίου) διάρκειας 260 ωρών και πιστοποίησης των επαγγελματικών προσόντων, στο αντικείμενο της Εφοδιαστικής Αλυσίδας – Logistics

Ο σκοπός είναι οι νέοι να ενταχθούν / επανενταχθούν στην ελληνική αγορά εργασίας, απασχολούμενοι στον εν λόγω δυναμικό κλάδο της Ελληνικής οικονομίας. 

Η Πράξη θα υλοποιηθεί από την Eπιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας ( Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΑπΚΟ) με Συνδικαιούχο την Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ).

H EEΔΕ διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην διαχείριση και υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων , ενώ έχει αποκτήσει συνεργασία με πολλούς φορείς με εμπειρία στα αντικείμενα των έργων που υλοποιεί. Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) ως Συνδικαιούχος της πράξης, αναλαμβάνει την υλοποίηση του προγράμματος κατάρτισης, συμβουλευτικής και πιστοποίησης, καθώς και πρακτικής άσκησης των ωφελουμένων σύμφωνα το υπογεγραμμένο Σύμφωνο Συνεργασίας με την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΑπΚΟ.  Πληροφορίες: Μαριάννα Γιδαράκου Τηλ.: 2103278175 Email: mgidarakou@mou.gr

 

PreviousNext