Επιβεβαιώθηκε ότι ο «ρυπαίνων πληρώνει»

Παρ, 18/02/2022 - 13:21

Εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η πρόταση της Επιτροπής για αλλαγή στον τρόπο χρέωσης των τελών διοδίων στη βάση ο «ρυπαίνων πληρώνει», που σημαίνει διαφοροποίηση του κόστους των τελών διοδίων ανάλογα με την κατηγορία εκπομπών ρύπων (Euro) του κάθε οχήματος, όπως ακριβώς είχε αναφέρει το www.troxoikaitir.gr στις 12 Φεβρουαρίου.

Ευτυχώς πάντως για τους Έλληνες αυτοκινητιστές, το μέτρο αυτό, της διαφοροποίησης των διοδίων, ανάλογα με τις εκπομπές CO2 (διοξειδίου του άνθρακα) θα τεθεί σε ισχύ από το 2026 και λέμε «ευτυχώς», γιατί, όπως γνωρίζουμε, στη χώρα μας κυκλοφορεί ο γηραιότερος στόλος της Ευρώπης.

Χιλιομετρική χρέωση

Υποχρεωτική θα είναι, επίσης, η χρέωση των διοδίων με βάση τα διανυόμενα χιλιόμετρα, σε όλους τους ευρωπαϊκούς αυτοκινητόδρομους, όπως συμβαίνει σήμερα με την Ολυμπία Οδό.

Ενδιαφέρον, επίσης, στοιχείο αποτελεί η απόφαση του Κοινοβουλίου να καταργηθεί σταδιακά η βινιέτα, η χρονοχρέωση δηλαδή των διοδίων στα κράτη που εφαρμόζουν αυτό το σύστημα και να το αντικαταστήσουν με τα διόδια επί των αυτοκινητόδρομων.

Στο σημείο αυτό να σημειώσουμε ότι η βινιέτα δεν ανταποκρίνεται στην αρχή «ο χρήστης πληρώνει» και για τον λόγο αυτό πάντα υπήρχαν έντονες αντιδράσεις. Μπαίνοντας δηλαδή ένα φορτηγό αυτοκίνητο σε μια χώρα π.χ. Βουλγαρία, θα έπρεπε να πληρώσει βινιέτα για δυο ή τρεις ημέρες χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα χρησιμοποιούσε τους αυτοκινητόδρομους της χώρας κατά το παραπάνω διάστημα ή θα κυκλοφορούσε ελάχιστα σε αυτούς.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σημειώνει, ωστόσο, ότι αν μια χώρα θέλει να διατηρήσει το σύστημα της βινιέτας, θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει ότι το κόστος της βινιέτας θα είναι ανάλογο της χρήσης των αυτοκινητόδρομων. Αν δηλαδή ένα φορτηγό διασχίσει τράνζιτ τη χώρα, τότε τα διόδια που θα πληρώσει (με όποιο τρόπο) θα είναι αυτά των χιλιομέτρων που θα διανύσει.

Το σημερινό σύστημα της χρονοχρέωσης (βινιέτα) θα μπορεί να διατηρηθεί στα κράτη που το εφαρμόζουν για τα επιβατικά και ελαφρά φορτηγά, εφόσον επιβεβαιώνεται ότι η αλλαγή του συστήματος θα επέφερε μείωση των απαραίτητων εσόδων.

Από την πλευρά της η IRU σχολιάζοντας την έγκριση της πρότασης της Κομισιόν από την Ευρωβουλή, τόνισε ότι παραμένει σε εκκρεμότητα το θέμα μιας πλήρους, πανευρωπαϊκής υποδομής εναλλακτικών καυσίμων και φορτιστών.

«Η διαφοροποίηση των τελών διοδίων με βάση τους ρύπους είναι ένα αντικίνητρο με σκοπό την αντικατάσταση των ρυπογόνων οχημάτων με άλλα χαμηλότερων ή μηδενικών ρύπων. Αυτό, όμως, προϋποθέτει τη δημιουργία ενός ολιστικού, πανευρωπαϊκού δικτύου παροχής εναλλακτικών καυσίμων και φορτιστών. Επιπλέον, σημειώνει η IRU ότι το νέο νομικό πλαίσιο θα μπορούσε να προσθέσει κόστος στον τομέα των εμπορευματικών, εφόσον αυτές οι μεταφορές συμπεριληφθούν στο σύστημα της εμπορίας εκπομπών ρύπων, το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε πολλαπλή φορολόγηση για τις εκπομπές CO2 και να αυξήσει περαιτέρω το μεταφορικό κόστος.