Επιχορήγηση 2.695.724 ευρώ για τη Central Logistics

Κυρ, 07/08/2022 - 10:10
Central Logistics Μονοπροσωπη

Εγκρίθηκε η Υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «Central Logistics Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.» (Υπό Σύσταση) στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων .

Το επενδυτικό σχέδιο αναφέρεται στη «δημιουργία νέας μονάδας παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας» (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 52.29.19.03, Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού (logistics)), στα ΟΤ 9-10 της ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας στη Δημοτική Ενότητα Μακρυχωρίου, του Δήμου Τεμπών.

Το συνολικό επιλέξιμο κόστος είναι ίσο με 4.905.863,00 ευρώ και το συνολικό ενισχυόμενο κόστος είναι ίσο με 4.905.863,00 ευρώ.

Τέλος, το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανέρχεται στα 2.695.724,65 ευρώ.