Έρευνα Φορτηγών και Εμπορευματικών Μεταφορών

Παρ, 11/02/2022 - 10:30

Μεγάλης έκτασης έρευνα προκηρύχθηκε από τον πρόεδρο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, με σκοπό τη συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων επί των Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών αγαθών, στο εσωτερικό της Χώρας και στο εξωτερικό.

Το πλαίσιο δειγματοληψίας που θα χρησιμοποιηθεί βασίζεται στα στοιχεία μητρώου που παρέχεται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και περιλαμβάνει τα εγγεγραμμένα οχήματα της Χώρας. Το μητρώο δύναται να επικαιροποιείται με στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Η έρευνα που θα διεξαχθεί στο πλαίσιο του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα είναι δειγματοληπτική, με ερευνώμενη μονάδα το όχημα και θα διενεργείται ανά τρίμηνο σε διαφορετικό δείγμα. Το μέγεθος του συνολικού δείγματος και των τεσσάρων τριμήνων ανέρχεται σε περίπου 8.500 οχήματα και καλύπτει το σύνολο της Χώρας.

Τα φορτηγά οχήματα που περιλαμβάνονται στην έρευνα αρχικά διαχωρίζονται σε: α) φορτηγά που εκτελούν διεθνείς μεταφορές και β) φορτηγά που εκτελούν εθνικές μεταφορές, τα οποία διαχωρίζονται περαιτέρω κατά μεγάλη γεωγραφική περιοχή, κατά χρήση του φορτηγού (ΙΧ, ΔΧ) και κατά τύπο του φορτηγού.

Για τη διενέργεια και την ολοκλήρωση της έρευνας, θα χρησιμοποιηθούν:

- υπάλληλοι της ΕΛΣΤΑΤ, μόνιμοι και με σύμβαση Ι.Δ, οι οποίοι θα εργασθούν εντός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών.

- στις Περιφερειακές Στατιστικές Υπηρεσίες και στην Περιφέρεια Αττικής, μέχρι οκτακόσιοι (800) Ιδιώτες Συνεργάτες, οι οποίοι θα απασχοληθούν κατά το στάδιο συλλογής των ερωτηματολογίων.

Ο ορισμός των ανωτέρω οργάνων της έρευνας θα γίνει με απόφαση του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ.

Η αμοιβή των οργάνων της έρευνας, περιλαμβανομένου του ΦΠΑ όπου προκύψει, καθορίζεται ως εξής:

Για τις ερευνώμενες μονάδες, που ανέρχονται σε 8.500 περίπου, η αμοιβή είναι: €14,73 ανά πλήρως και σωστά συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο, €9,93 ανά ερωτηματολόγιο στο οποίο δεν αναφέρονται δρομολόγια και €3,08 στα κενά ερωτηματολόγια στις περιπτώσεις διαγραφής ή απόσυρσης του οχήματος, αδυναμίας εντοπισμού των ιδιοκτητών των φορτηγών οχημάτων, λόγω λανθασμένης ταχυδρομικής διεύθυνσης, ή απουσίας τους σε ταξίδι κατά τη διάρκεια της έρευνας κ.τ.λ.