Με απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας καθορίστηκαν οι εξετάσεις για την απόκτηση και ανανέωση πιστοποιητικών επαγγελματικής κατάρτισης οδηγών οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR), ως εξής:

Την Πέμπτη 17/02/2022 στην αίθουσα εξετάσεων της Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Κοζάνης, που βρίσκεται στην Τ.Κ. Λευκόβρυσης της Δ.Ε. Κοζάνης του ομώνυμου Δήμου, ως εξής:

- Στις 8:00 π.μ. εξετάσεις αρχικής χορήγησης στη βασική κατάρτιση.

- Στις 9:30 π.μ. εξετάσεις αρχικής χορήγησης στην ειδική κατάρτιση για δεξαμενές/ κλάση 1/ κλάση 7.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να έχουν οι ενδιαφερόμενοι από τις σχολές ΣΕΚΟΟΜΕΕ που φοίτησαν. Οριστικές καταστάσεις των υποψηφίων υποβάλλονται από κάθε Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε. στη Δ/νση Μεταφορών Π.Ε. Κοζάνης μέχρι και την Πέμπτη 10/02/2022 και περιλαμβάνουν τα πλήρη στοιχεία των υποψηφίων, καθώς και τα ονόματα υποψηφίων που έχουν αποτύχει σε προηγούμενες περιόδους, εφόσον δηλώσουν στην αντίστοιχη Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε. ότι επιθυμούν να περιληφθούν στην κατάσταση υποψηφίων.