Ποιες γίνονται - ποιες ακυρώνονται

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: Διενέργεια γραπτών εξετάσεων της Δ’ περιόδου 2020 για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών στις 14/12/2020, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 09:00 στην αίθουσα εξετάσεων της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Κοζάνης, που βρίσκεται στην Τ.Κ. Λευκόβρυση της Δ.Ε. Κοζάνης του ομώνυμου Δήμου.

Περιφέρεια Θεσσαλίας: Γραπτές εξετάσεις της 4ης Περιόδου 2020 για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας οδικού μεταφορέα επιβατών ή εμπορευμάτων. Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν την 16η Δεκεμβρίου τρέχοντος έτους, στα γραφεία της διεύθυνσης μεταφορών και επικοινωνιών Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων (Κορωνίου – Νέγρη) στον δεύτερο όροφο, ως εξής:

Την 16η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη, και στις 9:00 π.μ. θα ξεκινήσουν οι γραπτές εξετάσεις οδικών μεταφορέων επιβατών και εμπορευμάτων. H διάρκεια της εξέτασης είναι (2) δύο ώρες για κάθε κατηγορία εξέτασης (Εθνικές – Διεθνείς).

Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου: Γραπτές εξετάσεις της 5ης Περιόδου 2020, για την απόκτηση και ανανέωση πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης οδηγών οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR). Οι γραπτές εξετάσεις θα διεξαχθούν στην αίθουσα εξετάσεων της Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου (6ο χλμ. Ρόδου-Λίνδου, Ρόδος), στις 8 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη, στις 09:00 π.μ. ως εξής:

Την Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2020 στις 09:00 θα ξεκινήσουν οι εξετάσεις για το αρχικό βασικό πρόγραμμα εκπαίδευσης (Π1). Η διάρκεια της εξέτασης ορίζεται στα 45 λεπτά. Στις 11:00, και εφόσον έχει ολοκληρωθεί η διόρθωση των γραπτών της προηγούμενης εξέτασης, θα ξεκινήσουν οι εξετάσεις για τα αρχικά προγράμματα ειδίκευσης και συγκεκριμένα για μεταφορά σε δεξαμενές, για μεταφορά εκρηκτικών ουσιών (Κλάση 1) και για μεταφορά ραδιενεργού υλικού (Κλάση 7). Η διάρκεια της εξέτασης ορίζεται στα 30 λεπτά για κάθε κατηγορίας εξέτασης.

Στις 12:30 μετά την ολοκλήρωση των προηγούμενων γραπτών, θα ξεκινήσουν οι εξετάσεις των ανανεωτικών προγραμμάτων εκπαίδευσης στην αίθουσα εξετάσεων της Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου (6ο χλμ. Ρόδου-Λίνδου. Η διάρκεια της εξέτασης ορίζεται στα 30 λεπτά.

Επίσης, προκηρύσσει γραπτές εξετάσεις της 4ης Περιόδου 2020, για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας για την οδική μεταφορά Εμπορευμάτων/Επιβατών. Οι γραπτές εξετάσεις θα διεξαχθούν, ανάλογα με τον αριθμό υποψηφίων στην αίθουσα εξετάσεων της Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου (6ο χλμ. Ρόδου-Λίνδου, Ρόδος) ή στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, Γρ. Λαμπράκη 8 στη Ρόδο, στις 7 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα, στις 09:00 π.μ.

ΑΚΥΡΩΣΗ. Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας: Ακυρώνονται οι προγραμματισμένες για τις 16-11-2020, γραπτές εξετάσεις, για την αρχική χορήγηση, την επέκταση και την ανανέωση πιστοποιητικών επαγγελματικής κατάρτισης οδηγών που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα (ADR).

Η ημερομηνία διενέργειας νέων εξετάσεων θα οριστεί με νέα απόφαση, ανάλογα με τις εξελίξεις.