Τροχοί & TIR

Εξετάσεις Π.Ε.Ε. Οδικού Μεταφορέα Εμπορευμάτων και Επιβατών στον Έβρο

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Αν. Μακεδονίας και Θράκης καθορίστηκε η διενέργεια γραπτών εξετάσεων για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας (Π.Ε.Ε.) Οδικού Μεταφορέα Εμπορευμάτων και
Δευτέρα 15/01/2024 - 10:05
Κοινοποίηση στα Social Media

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Αν. Μακεδονίας και Θράκης καθορίστηκε η διενέργεια γραπτών εξετάσεων για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας (Π.Ε.Ε.) Οδικού Μεταφορέα Εμπορευμάτων και Επιβατών της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Έβρου, για το έτος 2024. 

Οι εξετάσεις θα διεξάγονται στο Κέντρο Θεωρητικής Εξέτασης Αλεξανδρούπολης της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Έβρου, στην οδό Καραολή & Δημητρίου 40 τις εξής ημερομηνίες: 

1η: Πέμπτη 28 Μαρτίου 2024 στις 08:00 π.μ. 

2η: Πέμπτη 27 Ιουνίου 2024 στις 8.00 π.μ. 

3η: Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2024 στις 8.00 π.μ. 

4η: Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2024 στις 8.00 π.μ.

Η διάρκεια των γραπτών εξετάσεων ορίζονται για τη χορήγηση Π.Ε.Ε. Εθνικών και Διεθνών Μεταφορών 240 λεπτά και για την χορήγηση Π.Ε.Ε. Διεθνών Μεταφορών 120 λεπτά.

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν: 

α) Οι σπουδαστές όλων των νομίμως λειτουργουσών Σ.Ε.ΚΑ.Μ. εφόσον έχουν παρακολουθήσει τα μαθήματα που απαιτούνται και περιλαμβάνονται στις καταστάσεις υποψηφίων των Σ.Ε.ΚΑ.Μ. 

β) Οι κάτοχοι πτυχίων ή διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που δεν έχουν φοιτήσει σε Σ.Ε.ΚΑ.Μ. εφόσον υποβάλουν στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Έβρου, επικυρωμένο αντίγραφο του τίτλου σπουδών, καθώς και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του στις εξετάσεις.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη σχολή ΣΕΚΑΜ στην οποία φοίτησαν, καθώς και στο τηλ.: 25513 50571 και στο e-mail: metaforon.evrou@pamth.gov.gr

PreviousNext