Τροχοί & TIR

Εξετάσεις ΠΕΕ Θεσσαλονίκης

Καθορίστηκαν οι ημερομηνίες εξετάσεων απόκτησης Πιστοποιητικών Επαγγελματικής Επάρκειας Οδικών Μεταφορέων Επιβατών & Εμπορευμάτων Δ’ Περιόδου (Δεκέμβριος) 2021» της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσα
Τετάρτη 03/11/2021 - 16:17
Κοινοποίηση στα Social Media

Καθορίστηκαν οι ημερομηνίες εξετάσεων απόκτησης Πιστοποιητικών Επαγγελματικής Επάρκειας Οδικών Μεταφορέων Επιβατών & Εμπορευμάτων Δ’ Περιόδου (Δεκέμβριος) 2021» της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης ως εξής:

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Πρώτη ημέρα διεξαγωγής των εξετάσεων ορίζεται η Δευτέρα 13-12-2021.

Ο αριθμός των ημερών που λόγω των μέτρων του κορωνοϊού θα διαρκέσουν οι εξετάσεις θα καθορισθεί, αφού πρώτα υποβληθεί η οριστική κατάσταση των υποψηφίων και θα συμπεριληφθεί στην απόφαση ορισμού μελών των επιτροπών διενέργειας και διόρθωσης. Στην ίδια απόφαση θα περιληφθεί και το ακριβές πρόγραμμα των εξετάσεων.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής των καταστάσεων των υποψηφίων, των αιτήσεών τους καθώς και της ηλεκτρονικής υποβολής των καταστάσεων μια εβδομάδα πριν τη διεξαγωγή της εξέτασης. Οι υποψήφιοι Σχολών οι οποίες δεν θα τηρήσουν την παραπάνω προθεσμία αποκλείονται από την εξέταση.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

Όσοι υποψήφιοι περιλαμβάνονται στις καταστάσεις που υποβάλλει η οικεία Σχολή ΣΕΚΑΜ στην Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Δυτικής Θεσσαλονίκης και που έχουν καταβάλει e-παράβολο 50 Ευρώ.

Περισσότερες πληροφορίες: Διεύθυνση Μεταφορών & Επικ/νιων Δυτικής Θεσσαλονίκης, Αρμόδιος: Γρηγοριάδης Στέφανος, Τηλέφωνο: 2313 330503

PreviousNext