Σύγχρονα φορτηγά και λεωφορεία με συσκευή ευφυούς ταχογράφου μπορούν να κυκλοφορούν μέχρι την έκδοση των νέων καρτών, αρκεί ο οδηγός να προβαίνει σε χειρόγραφες καταγραφές στην αρχή και στο τέλος του κάθε ταξιδιού.

Αυτές οι καταγραφές γίνονται δεκτές εντός ελληνικού εδάφους από τις αρμόδιες αρχές ελέγχου και μέχρι οι οδηγοί να προμηθευτούν τη νέα τους κάρτα.

Όπως έχει γράψει το περιοδικό ΤΡΟΧΟΙ & ΤΙR για την αντιμετώπιση του προβλήματος, το υπ. Μεταφορών προχώρησε στην τοποθέτηση παραγγελίας σε πολωνική εταιρεία για να μας προμηθεύσει με έναν αριθμό καρτών, προκειμένου με αυτές να εφοδιαστούν οι οδηγοί των σύγχρονων  οχημάτων.

Σχετικά με τις χειρόγραφες καταγραφές, οι οδηγίες αναφέρουν τα εξής:

Οδηγός που οδηγεί όχημα με ψηφιακό ταχογράφο αλλά

  • δεν διαθέτει κάρτα ψηφιακού ταχογράφου ή η κάρτα που διέθετε έχει λήξει, χαθεί, κλαπεί, είναι ελαττωματική ή έχει υποστεί βλάβη/φθορά και

  • έχει υποβάλει στην αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία μεταφορών αίτηση για πρώτη έκδοση, ανανέωση ή αντικατάσταση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου και

  • η αίτησή του δεν έχει ικανοποιηθεί ακόμα για τους ανωτέρω λόγους,

όταν οδηγεί όχημα που φέρει ψηφιακό ταχογράφο θα πραγματοποιεί τις χειρόγραφες καταγραφές του άρθρου 35 παράγραφος 2 του κανονισμού 165/2014 και συγκεκριμένα:

(α) στην αρχή του ταξιδιού του, εκτυπώνει τα στοιχεία του οχήματος που οδηγεί και καταγράφει στο εν λόγω τυπωμένο αντίγραφο:

i) στοιχεία που καθιστούν δυνατή την ταυτοποίηση του οδηγού (ονοματεπώνυμο, αριθμό της κάρτας οδηγού ή της άδειας οδήγησης), συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του,

ii) τις περιόδους άλλης εργασίας, διαθεσιμότητας και διαλείμματος/ανάπαυσης,

(β) στο τέλος του ταξιδιού του, εκτυπώνει τις πληροφορίες για τις χρονικές περιόδους που καταγράφηκαν από τον ταχογράφο, καταγράφει τυχόν περιόδους εκτέλεσης άλλης εργασίας, διαθεσιμότητας και ανάπαυσης μετά την εκτύπωση της έναρξης του ταξιδιού, εφόσον δεν έχουν καταγραφεί από τον ταχογράφο, και σημειώνει στο εν λόγω έγγραφο λεπτομέρειες που επιτρέπουν την ταυτοποίηση του οδηγού (ονοματεπώνυμο, αριθμό της κάρτας οδηγού ή της άδειας οδήγησης), συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του οδηγού.

Ο οδηγός πρέπει να φέρει επί του οχήματος και να επιδεικνύει στα όργανα ελέγχου:

  • τις ανωτέρω χειρόγραφες καταγραφές και εκτυπώσεις για την τρέχουσα και τις προηγούμενες 28 ημέρες,

  • την βεβαίωση της περιφερειακής υπηρεσίας μεταφορών περί υποβολής αίτησης για πρώτη χορήγηση/ανανέωση/αντικατάσταση κάρτας που έχει υποβάλει

  • την κάρτα οδηγού ψηφιακού ταχογράφου που διέθετε και έχει λήξει, σε περίπτωση που έχει υποβάλει αίτηση ανανέωσης.

Τα όργανα ελέγχου του άρθρου 3 της κυα Γ438/οικ.28317/2481/2009 (Β’ 989) παρακαλούνται, κατά τους καθ’ οδόν ελέγχους τήρησης των κανονισμών 561/2006 και 165/2014 σε όχημα που φέρει ψηφιακό ταχογράφο και οδηγείται από οδηγό που πληροί τις ανωτέρω (υπό 5α) προϋποθέσεις, να πραγματοποιούν τον έλεγχο με βάση τις χειρόγραφες καταγραφές και τα εκτυπώματα που πραγματοποίησε ο οδηγός κατά τα ανωτέρω. Σε περίπτωση που ο οδηγός δεν πραγματοποίησε ή δεν τηρεί επί του οχήματος τις χειρόγραφες καταγραφές και εκτυπώματα βεβαιώνεται παράβαση.

t2003_1494_0.jpg