Τροχοί & TIR

Φορτιστές παντού σε όλη την Ελλάδα. Σε αυτοκινητόδρομους, λιμάνια, πρατήρια κ.α.

Χάρη στα προγράμματα επιδότησης των επενδύσεων που αφορούν τη διερεύνηση της ηλεκτροκίνησης, δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι στα αμέσως επόμενα χρόνια οι φορτιστές θα είναι περισσότεροι από τα ηλεκτ
Δευτέρα 08/05/2023 - 15:50
Κοινοποίηση στα Social Media

Χάρη στα προγράμματα επιδότησης των επενδύσεων που αφορούν τη διερεύνηση της ηλεκτροκίνησης, δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι στα αμέσως επόμενα χρόνια οι φορτιστές θα είναι περισσότεροι από τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Πέρα από τα προγράμματα που τρέχουν οι Δήμοι όλης της χώρας, εγκαθιστώντας φορτιστές σε διάφορα προσβάσιμα σημεία με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ, προστίθεται τώρα και η προκήρυξη της Δράσης με τίτλο «ΦΟΡΤΙΖΩ ΠΑΝΤΟΥ», που θα υλοποιηθεί με την υποστήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Περιλαμβάνει την εγκατάσταση περισσότερων από 8000 δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης Η/Ο (300000 kW ως αθροιστική εγκατεστημένη ισχύς των σημείων αυτών) σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, συμπεριλαμβανομένων αστικών, περιαστικών περιοχών καθώς και άλλων σημείων ενδιαφέροντος κατά μήκος αυτοκινητοδρόμων, εντός λιμένων, αερολιμένων, κ.λπ.

Η συγκεκριμένη δράση «στοχεύει στην παροχή οικονομικής στήριξης για επενδύσεις που θα συμβάλλουν στην οικονομική και κοινωνική ανθεκτικότητα, στις ασφαλείς και βιώσιμες μεταφορές και στην καθαρή, αποδοτική παραγωγή και χρήση ενέργειας, μέσω της ενίσχυσης δημοσίως προσβάσιμων υποδομών επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων ανά την Επικράτεια, οι οποίες τροφοδοτούνται με ενέργεια παραγόμενη από Α.Π.Ε., με σκοπό τη δημιουργία ενός βασικού δικτύου (κορμού) δημόσιας φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Η/Ο) στη χώρα, με τη μέγιστη γεωγραφική και πληθυσμιακή κάλυψη, αλλά και την εξασφάλιση υγειούς ανταγωνισμού», όπως αναφέρει η σχετική κοινή υπ. απόφαση των υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Περιβάλλοντος και Ενέργειας - Υποδομών και Μεταφορών.

Οι δικαιούχοι της δράσης (Εμπορικές εταιρείες και ατομικές επιχειρήσεις, Συνεταιρισμοί, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.), Αστικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.), Κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα, Δημόσιες και Δημοτικές επιχειρήσεις κ.α.) ενισχύονται οικονομικά για την ανάπτυξη δημοσίως προσβάσιμων σταθμών φόρτισης Η/Ο, δηλαδή σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων που δεν προορίζονται αποκλειστικά ή κυρίως για χρήση μόνο από τον δικαιούχο αλλά παρέχουν ηλεκτρική ενέργεια με άνευ διακρίσεων πρόσβαση στο ευρύ κοινό, μεταξύ άλλων όσον αφορά τα τιμολόγια, τις μεθόδους εξακρίβωσης ταυτότητας και πληρωμής και άλλους όρους και προϋποθέσεις χρήσης.

Το πλήρες κείμενο της υπ. απόφασης δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2966/Β/23.

PreviousNext