Προσαρμοσμένος στις επιπτώσεις που προκάλεσε η πανδημία είναι ο κοινοτικός προϋπολογισμός του επόμενου έτους, ο πρώτος του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ) της περιόδου 2021-2027, χωρίς όμως να θίγονται οι βασικές προτεραιότητες στους διάφορους τομείς, με κυριότερους την πράσινη και ψηφιακή ανάπτυξη.

Στα επιμέρους και κατά τομέα κονδύλια ξεχωρίζει αυτό των 3 δισ ευρώ, το οποίο προορίζεται για τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» και αφορά σε σύγχρονες και αποτελεσματικές υποδομές στις Μεταφορές, που αποσκοπούν κυρίως στη διευκόλυνση των διασυνοριακών συνδέσεων.

Περιλαμβάνονται δράσεις, όπως η ολοκλήρωση ενός πανευρωπαϊκού δικτύου ηλεκτρονικών διοδίων με δορυφορική παρακολούθηση των οχημάτων καθ’ όλη την πορεία τους, πληρωμή διοδίων ανάλογα με τα διανυόμενα χιλιόμετρα και σύνδεση της κυκλοφορίας τους με τους ταχογράφους νέας γενιάς.

Ειδικότερα για τα φορτηγά, ενδιαφέρον παρουσιάζει και η ανάπτυξη των διασυνοριακών πράσινων λωρίδων (green lanes) για την ελαχιστοποίηση του χρόνου διέλευσης με την καθολική εφαρμογή της ψηφιοποίησης των εγγράφων μεταφοράς, όπως το CMR, το TIR κ.α.

Αγκάθι, ωστόσο, για τα ελληνικά φορτηγά αποτελεί η πρόθεση των περισσότερων μελών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μεταφορών να συνδέσουν άμεσα το κόστος των διοδίων με τους ρύπους που εκπέμπει το κάθε όχημα και όλοι γνωρίζουμε πως σε μια τέτοια εξέλιξη, τα φορτηγά μας θα πρέπει να επιβαρύνονται με πολλαπλάσιο κόστος διοδίων, με κίνδυνο να χάσουν την ανταγωνιστικότητά τους. Για το σοβαρό αυτό θέμα, δημοσιεύεται σχετικό άρθρο στο περιοδικό ΤΡΟΧΟΙ & ΤΙR που κυκλοφορεί την 1η Ιουλίου.