Τροχοί & TIR

Η ΕΕ χρηματοδοτεί τις υποδομές μεταφορών της Ουκρανίας

Η επίτροπος Μεταφορών κ. Αντίνα Βαλεάν και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης για την αποκατάσταση της Ουκρανίας και υπουργός Κοινοτήτων, Εδαφών και Ανάπτυξης των Υποδομών κ. Oleksandr Kubrakov υπέγραψαν
Τετάρτη 07/06/2023 - 16:23
Κοινοποίηση στα Social Media
Φωτό αρχείου
Φωτό αρχείου

Η επίτροπος Μεταφορών κ. Αντίνα Βαλεάν και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης για την αποκατάσταση της Ουκρανίας και υπουργός Κοινοτήτων, Εδαφών και Ανάπτυξης των Υποδομών κ. Oleksandr Kubrakov υπέγραψαν χθες συμφωνία στο Lviv, με την οποία η Ουκρανία συνδέεται με το πρόγραμμα του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΜΣΕ).

Η συμφωνία αυτή θα δώσει τη δυνατότητα στους ουκρανικούς φορείς υλοποίησης έργων να υποβάλουν αίτηση για χρηματοδότηση από την ΕΕ για έργα κοινού ενδιαφέροντος στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας και της ψηφιακής τεχνολογίας, τα οποία θα βελτιώσουν περαιτέρω τη συνδεσιμότητα της Ουκρανίας με τους γείτονές της στην ΕΕ. Θα στηρίξει την ένταξη της Ουκρανίας στην ενιαία αγορά της ΕΕ, θα προωθήσει την ανάπτυξη, την απασχόληση και την ανταγωνιστικότητα.

Για τις μεταφορές

Ειδικά για τις μεταφορές, οι ουκρανικές αρχές και εταιρείες θα είναι σε θέση να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης στο πλαίσιο μελλοντικών προσκλήσεων του ΜΣΕ — Μεταφορές κατά την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού (2021-2027). Η επόμενη πρόσκληση θα προκηρυχτεί τον Σεπτέμβριο του 2023. Τα κριτήρια επιλεξιμότητας για τρίτες χώρες θα εφαρμόζονται όπως περιγράφεται στον κανονισμό για το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών (ΔΕΔ-Μ). Sτο πλαίσιο αυτό, δίνεται προτεραιότητα σε δράσεις που ενισχύουν τη συνδεσιμότητα μεταξύ του κεντρικού δικτύου των κρατών μελών και του δικτύου σε τρίτες χώρες.

Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα «Συνδέοντας την Ευρώπη (ΜΣΕ) για την περίοδο 2021-2027 προβλέπει διάφορες χρηματοδοτικές συνεισφορές, κυρίως με τη μορφή επιχορηγήσεων, με διαφορετικά ποσοστά συγχρηματοδότησης ανάλογα με το είδος του έργου. Στο πλαίσιο του ΜΣΕ — Μεταφορές διατίθενται 25,8 δισ. ευρώ για επιχορηγήσεις, από τον προϋπολογισμό 2021-2027 της ΕΕ, προκειμένου να συγχρηματοδοτηθούν έργα στα κράτη μέλη της ΕΕ στον τομέα των μεταφορών.

PreviousNext