Έχοντας ξεκινήσει πρόσφατα τις πωλήσεις ηλεκτρικών φορτηγών για αστικές μεταφορές η Volvo Trucks -που πιστεύει ότι η ηλεκτροκίνηση μπορεί να αποτελέσει ανταγωνιστική εναλλακτική λύση και για τα βαρύτερα φορτηγά- ξεκίνησε την εξέλιξη των πρωτότυπων πλήρως ηλεκτρικών φορτηγών που προορίζονται για τον κλάδο των κατασκευών και των περιφερειακών μεταφορών.

«Βλέπουμε μεγάλες δυνατότητες μακροπρόθεσμα για τα βαρέα ηλεκτρικά φορτηγά για τις περιφερειακές μεταφορές και τις κατασκευές. Με τα πρωτότυπά μας φορτηγά, στοχεύουμε να διερευνήσουμε και να επιδείξουμε διαφορετικές λύσεις για το μέλλον, αξιολογώντας το επίπεδο ενδιαφέροντος στην αγορά και στην κοινωνία. Για να αυξηθεί η ζήτηση για ηλεκτροκίνητα οχήματα, οι υποδομές φόρτισης θα πρέπει να διευρυνθούν και παράλληλα να δημιουργηθούν ισχυρότερα οικονομικά κίνητρα για τους μεταφορείς που ενεργούν ως πρωτοπόροι, επιλέγοντας νέα οχήματα με χαμηλότερο περιβαλλοντικό και κλιματικό αποτύπωμα», δήλωσε σχετικά ο Πρόεδρος της Volvo Trucks, Roger Alm.

electric_concept_trucks_image-2-2_0.jpg

Αρχικά, οι άνθρωποι της Volvo Trucks σχεδιάζουν να προμηθεύσουν επιλεγμένους Ευρωπαίους πελάτες τους με τα εν λόγω ηλεκτρικά φορτηγά, προκειμένου αυτοί να τα δοκιμάσουν σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Στόχος είναι, να ακολουθήσει ένα ευρύτερο εμπορικό λανσάρισμα, με βάση και τα συμπεράσματα που θα προκύψουν από τις δοκιμές.

«Στην Ευρώπη υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός φορτηγών που χρησιμοποιούνται για περιφερειακές εμπορευματικές μεταφορές και διανύουν ετησίως περί τα 80.000 χλμ. Αυτό σημαίνει ότι η αυξημένη χρήση ηλεκτρικών οχημάτων στις περιφερειακές διανομές θα έχει ως αποτέλεσμα σημαντικά κλιματικά οφέλη, υπό την προϋπόθεση ότι η ηλεκτρική ενέργεια δεν είναι ορυκτή», είπε ο Διευθυντής Περιβάλλοντος και Καινοτομίας της Volvo Trucks, Lars Mårtensson, ο οποίος αναφερόμενος στους κινητήρες εσωτερικής καύσης, δεν παρέλειψε να συμπληρώσει: «Οι σημερινοί κινητήρες φορτηγών είναι αποδοτικοί μετατροπείς ενέργειας που μπορούν να λειτουργούν με ντίζελ ή με διάφορα ανανεώσιμα καύσιμα όπως το υγροποιημένο βιοαέριο ή το HVO και η τεχνολογία έχει ακόμα δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης».

electric_concept_trucks_image-4-2_0.jpg