Τροχοί & TIR

Ηνωμένο Βασίλειο: Προετοιμασίες και υποδομές για τους τελωνειακούς ελέγχους

Η βρετανική Κυβέρνηση επιταχύνει τις διαδικασίες προγραμματισμού των τελωνειακών ελέγχων μετά το τέλος της μεταβατικής περιόδου, γεγονός που επιβεβαίωσε επισήμως ο Υπουργούς άνευ χαρτοφυλακίου, κ.
Δευτέρα 22/06/2020 - 16:06
Κοινοποίηση στα Social Media

Η βρετανική Κυβέρνηση  επιταχύνει τις διαδικασίες προγραμματισμού των τελωνειακών ελέγχων μετά το τέλος της μεταβατικής περιόδου, γεγονός που επιβεβαίωσε επισήμως ο Υπουργούς άνευ χαρτοφυλακίου, κ. Michael Gove, ο οποίος διεμήνυσε στην Ε.Ε. ότι το Η. Β. δεν πρόκειται να δεχθεί ούτε να αιτηθεί παράταση της μεταβατικής περιόδου.

Ειδικότερα, το Η. Β. έχει λάβει αποφάσεις εισαγωγής νέων τελωνειακών ελέγχων στις εισαγωγές προϊόντων από την Ε.Ε., οι οποίοι θα αναπτυχθούν σε τρία στάδια από την 1η Ιανουαρίου μέχρι την 1η Ιουλίου 2021. Έτσι:

Οι εμπορευόμενοι οι οποίοι μεταφέρουν αγαθά θα πρέπει να διεκπεραιώνουν τις διασαφήσεις στο σημείο εισαγωγής του αγαθού και να καταβάλλουν τους σχετικούς δασμούς. Πλήρης διασάφηση ασφάλειας θα απαιτείται για όλα τα αγαθά (δεν θα απαιτείται δηλαδή για το πρώτο εξάμηνο του 2021), ενώ για τα εμπορεύματα υγειονομικών και φυτοϋγειονομικών προτύπων θα πραγματοποιούνται αυξημένοι φυσικοί έλεγχοι και λήψη δειγμάτων. Οι έλεγχοι των ζώων, των φυτών και των προϊόντων τους θα λαμβάνουν χώρα στους βρετανικούς συνοριακούς σταθμούς ελέγχου.

Για την υλοποίηση της επιτάχυνσης των εν θέματι διαδικασιών έχουν εγκριθεί 50 εκ. λίρες (και συνολικά μέχρι στιγμής 84 εκ. λίρες), ποσό το οποίο θα διατεθεί κυρίως για την ενίσχυση του ενδιάμεσου και βοηθητικού των τελωνείων τομέα που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τους εκτελωνιστές, τους εκτελούντες εμπορευματικές μεταφορές και τους ναυλομεσίτες, τους ταχυμεταφορείς δεμάτων και άλλων, οι οποίοι υποστηρίζουν εξ επαγγέλματος τις νέες διαδικασίες που θα τύχουν εφαρμογής μέχρι την 1η Ιουλίου 2021. Επίσης, το κονδύλι αυτό θα χρηματοδοτήσει την πρόσληψη, εκπαίδευση και αγορά εξοπλισμού τεχνολογίας πληροφορικής για τη διαχείριση των τελωνειακών διασαφήσεων, λόγω της μεγάλης αύξησης του όγκου των τελευταίων. Ταυτόχρονα, θα αλλάξουν οι κανόνες και τα αρθούν εμπόδια που μέχρι τώρα τίθενται στον ενδιάμεσο και βοηθητικό τομέα.

Στον τομέα των εγκαταστάσεων θα δημιουργηθούν νέες, όπου χρειάζεται, για την πραγματοποίηση των ελέγχων, όπως συμμόρφωσης τελωνειακών διαδικασιών, σημείων διαμετακόμισης και υγειονομικών και φυτοϋγειονομικών ελέγχων. Θα παρασχεθεί στοχευμένη υποστήριξη σε λιμάνια και σημεία εισόδου με επί πλέον υποδομές. Η Κυβέρνηση είναι σε διαρκή διάλογο με αυτά τα σημεία εισόδου, ώστε εκεί που δεν υπάρχει ο απαραίτητος χώρος για νέες υποδομές, αυτές να δημιουργηθούν σε σημεία σε επιλεγμένες ενδότερες περιοχές, ώστε να πραγματοποιούνται απρόσκοπτα οι έλεγχοι. Στη φωτό φορτηγά σε αναμονή στο λιμάνι του Ντόβερ.

PreviousNext