Έως την 1η Νοεμβρίου 2020, αναστέλλεται η ελεύθερη είσοδος και παραμονή επί 30 ημέρες (visa-free regime) στο Καζακστάν για τους πολίτες των κρατών - μελών της Συμφωνίας Σένγκεν, αλλά και άλλων χωρών (συνολικά 57).

Κατόπιν τούτου, οι διεθνομεταφορείς που πρόκειται να ταξιδέψουν στη χώρα πρέπει πλέον να ζητούν θεώρηση εισόδου από τις κατά τόπους αρμόδιες Προξενικές Αρχές του Καζακστάν. Σημειώνεται, πως από το μέτρο εξαιρούνται οι κάτοχοι εθνικών, υπηρεσιακών και διπλωματικών διαβατηρίων, οι οποίοι είναι πολίτες χωρών που έχουν συνάψει διμερείς συμφωνίες απαλλαγής θεωρήσεων με το Καζακστάν.