ΚΤΕΛ: Προηγμένο σύστημα διαχείρισης στόλου, μικροδεμάτων και πληροφόρησης επιβατών 

Τετ, 11/08/2021 - 13:40
κτελ αργολιδας

Εγκρίθηκε η πρόταση της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Συγκοινωνιών (Π.Ο.Α.Υ.Σ.) για την υλοποίηση του έργου «Επέκταση των υποδομών του υφιστάμενου ιδιωτικού νέφους (private cloud).

Το έργο περιλαμβάνει τη διαχείριση ενοποιημένου συστήματος Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου, την πληροφόρηση επιβατών και τη διαχείριση στόλου, με την επιπλέον δυνατότητα για τη διαχείριση ενοποιημένου συστήματος παραλαβής, διαχείρισης και αποστολής των ασυνόδευτων μικροδεμάτων στο σύνολο των υπεραστικών ΚΤΕΛ Α.Ε. και ΚΤΕΛ της χώρας», ύψους 221.547,82€, από πόρους του Ειδικού Λογαριασμού Εισφοράς 1% του ν. 2963/2001. 

Σύμφωνα με την οικονομοτεχνική μελέτη της Π.Ο.Α.Υ.Σ., το έργο αναλύεται σε 4 κατηγορίες εργασιών ως εξής: εξοπλισμό (μονάδα αποθήκευσης, server κ.α.), λογισμικό και άδειες χρήσης λειτουργικών συστημάτων, εγκατάσταση και παραμετροποίηση λογισμικών, δημιουργία πεδίων κοινής βάσης δεδομένων για τις ανάγκες της παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο της μετακίνησης του κάθε μικροδέματος, με αυτόματη ενημέρωση του παραλήπτη στα υπεραστικά ΚΤΕΛ της χώρας και άλλα.