Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε. και ΒΟΑΚ

Τρί, 08/03/2022 - 09:49

Λόγω εκτέλεσης εργασιών, κατά το χρονικό διάστημα 08.03 έως 20.04.2022, κατά τις ώρες 22:00΄ έως 06:00΄ της επομένης, θα πραγματοποιούνται οι ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε στις ακόλουθες χιλιομετρικές θέσεις:

  • Από χ.θ. 15+169 έως χ.θ. 29+000, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία,

  • Από χ.θ. 29+000 έως χ.θ. 16+000, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα,

ως εξής :

  • Προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη δεξιά λωρίδα και στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.), σε όλο το μήκος των χιλιομετρικών θέσεων ενδιαφέροντος του αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε. χωρίς παρουσία κόμβου (κλάδος εισόδου ή εξόδου) αμφίπλευρα.

Κατά τις ανωτέρω εργασίες, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από τις εναπομένουσες λωρίδες κυκλοφορίας.

  • Προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη δεξιά λωρίδα και στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.), σε όλο το μήκος των χιλιομετρικών θέσεων ενδιαφέροντος του αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε. παρουσία κλάδου εισόδου σε κόμβο.

Κατά τις ανωτέρω εργασίες, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από τις εναπομένουσες λωρίδες κυκλοφορίας.

Σε περίπτωση αποκλεισμού κλάδου εισόδου η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω των ανισόπεδων κόμβων από Α/Κ Καλυφτάκη έως Α/Κ Αγίου Στεφάνου.

  • Προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη δεξιά λωρίδα και στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.), σε όλο το μήκος των χιλιομετρικών θέσεων ενδιαφέροντος του αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε. παρουσία κλάδου εξόδου σε κόμβο (διατομή τριών λωρίδων).

Κατά τις ανωτέρω εργασίες, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από τις εναπομένουσες λωρίδες κυκλοφορίας.

Σε περίπτωση αποκλεισμού κλάδου εξόδου ανισόπεδου κόμβου, θα διακόπτεται προσωρινά και η κυκλοφορία των οχημάτων στη λωρίδα επιβράδυνσης και τα οχήματα θα κινούνται στις εναπομένουσες λωρίδες κυκλοφορίας.

Στον ΒΟΑΚ

 

Ανακοινώνεται, με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων, η εφαρμογή έκτακτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων προς αντιμετώπιση τελείως προσωρινών καταστάσεων σε τμήμα του Βορείου Οδικού Άξονα Κρήτης.

Ειδικότερα, από την 07:00 ώρα της 08.03.2022 έως την 18:00 ώρα της 31.03.2022 για ιδιαιτέρους λόγους ασφαλείας, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται με κίνηση των οχημάτων μόνο στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ρέθυμνο εναλλάξ με χρήση φωτεινής σηματοδότησης στο τμήμα του Βορείου Οδικού Άξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.) στη θέση Ισόπεδος Κόμβος Σούδας (από χιλιομετρική θέση 8,150 έως χιλιομετρική θέση 8,300 της Νέας Εθνικής Οδού Χανίων– Σητείας) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου αντιμετώπισης κατολισθητικών φαινομένων.