Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο λιμάνι της Πάτρας

Τρί, 06/06/2023 - 11:29
λιμανι πάτρας

Λόγω έργων συντήρησης και ανακατασκευής του οδοστρώματος, στον προέλεγχο του Νότιου Λιμένα Πατρών, θα εφαρμοστούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Συγκεκριμένα το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας αποφάσισε:

Την απαγόρευση της κυκλοφορίας, καθόλο το 24ωρο και μέχρι τις 10/06/2023, στο τμήμα λωρίδας του οδοστρώματος Νοτίου Λιμένα Πατρών, με κατεύθυνση προς το σημείο που βρίσκεται ο προέλεγχος επιβίβασης οχημάτων, ανάντη του υπαίθριου χώρου στάθμευσης φορτηγών οχημάτων, συνολικού μήκους, ως έγκειται, 124,47 μέτρων και ειδικότερα μεταξύ συντεταγμένων, κατά το πρότυπο ΕΓΣΑ 87: (Α) 300575.15 – 4233456.29 & (Β) 300540.86 – 4233336.64, την απαγόρευση της κυκλοφορίας, καθόλο το 24ωρο και μέχρι τις 26/06/2023, στο τμήμα λωρίδας του οδοστρώματος Νοτίου Λιμένα Πατρών, με κατεύθυνση προς το σημείο που βρίσκεται ο προέλεγχος επιβίβασης οχημάτων, ανάντη του υπαίθριου χώρου στάθμευσης φορτηγών οχημάτων, συνολικού μήκους, ως έγκειται, 70.65 μέτρων και ειδικότερα μεταξύ συντεταγμένων, κατά το πρότυπο ΕΓΣΑ 87: (Α) 300540.86 – 423333.64 & (Β) 300521.87 – 4233268.59, την εκτροπή της κυκλοφορίας μόνο για τους χρήστες του λιμένος στην εναπομένουσα δεξιά λωρίδα, η οποία χωροθετείται μεταξύ του υφιστάμενου πεζοδρομίου, εσωτερικού φράκτη και κατά μήκος του ανωτέρω ορίου του εργοταξίου, την απαγόρευση διέλευσης εντός του Νοτίου Λιμένος για τους μη χρήστες του λιμένος, που εισέρχονται καθόλο το 24ωρο από δυτικά είτε μέσω της αερογέφυρας του Γλαύκου είτε μέσω της οδού Ακτής Δυμαίων.

 Όλα τα οχήματα, σύμφωνα με τις επισημάνσεις στις υφιστάμενες πινακίδες σήμανσης και στην ηλεκτρονική πληροφοριακή πινακίδα LED, θα πραγματοποιούν υποχρεωτικά αναστροφή στον κυκλικό κόμβο, ανάντη του Τελωνειακού Περιβόλου και θα εξέρχονται υποχρεωτικά του λιμένος.