Τρεις όμιλοι – κολοσσοί στην κατασκευή φορτηγών και λεωφορείων ενώνουν τις δυνάμεις τους για την ανάπτυξη ενός διευρωπαϊκού δικτύου φορτιστών βαρέων οχημάτων.

Πρόκειται για τους ομίλους TRATON (MAN – VW), VOLVO και DAIMLER που αποφάσισαν να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην προώθηση των ηλεκτροκίνητων βαρέων οχημάτων, φορτηγών και λεωφορείων μεγάλων αποστάσεων, ξεκινώντας από τη βασική προϋπόθεση που είναι η υποδομή φόρτισης.

Έτσι, οι τρεις όμιλοι ανακοίνωσαν τη συνεργασία τους για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου φορτιστών βαρέων οχημάτων με εύκολη πρόσβαση για όλους.

Το σχέδιο πάνω στο οποίο δουλεύουν οι εκπρόσωποι των τριών ομίλων περιλαμβάνει τουλάχιστον 1700 σημεία φόρτισης μέχρι το τέλος του 2022 και με φορτιστές υψηλής ισχύος, ώστε να είναι μειωμένος ο χρόνος φόρτισης των φορτηγών/ λεωφορείων και, πάντως, με δυνατότητα επιλογής γρήγορης ή αργής φόρτισης, ανάλογα με τους χρόνους που έχει στη διάθεσή του ο οδηγός.

Όπως διευκρινίστηκε, φορτιστές και βύσματα θα είναι συμβατά για όλους τους τύπους των φορτηγών και των λεωφορείων των παραπάνω κατασκευαστών.

Τα σημεία φόρτισης θα τοποθετηθούν σε επιλεγμένα σημεία, κυρίως σε ΣΕΑ, αλλά και σε ένα μεγάλο αριθμό εμπορευματικών κέντρων, είναι όμως άγνωστο ακόμη ποια θα είναι τα κριτήρια που θα τεθούν για την επιλογή των σημείων φόρτισης.

Ωστόσο, το πιο εντυπωσιακό στοιχείο του όλου εγχειρήματος αποτελεί η δέσμευση των τριών ομίλων ότι εντός μιας πενταετίας το ρεύμα προς τους φορτιστές θα παρέχεται μόνο από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο πλαίσιο της πράσινης ανάπτυξης.