Μέρισμα για τους μετόχους της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ

Πέμ, 02/07/2020 - 11:14

Τη διανομή μερίσματος €0,10 λεπτών ανά μετοχή (μικτό ποσό) στους μετόχους της Εταιρείας από τα κέρδη της χρήσης 2019, αποφάσισε η Εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος.

Το ποσό αυτό θα προσαυξηθεί με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις 5.761 ίδιες μετοχές που κατέχει η εταιρεία, δηλαδή κατά 0,000081 ευρώ ανά μετοχή και συνεπώς το συνολικό ποσό του μερίσματος ανά μετοχή θα ανέλθει σε 0,100081 ευρώ (μικτό ποσό), από το οποίο παρακρατείται, βάσει των άρθρων 40 παρ. 1 και 64 παρ. 1 του ν. 4172/2013, όπως ισχύει, ο αναλογών στο μέρισμα φόρος ποσοστού 5%. Συνεπώς, το καθαρό πληρωτέο μέρισμα θα ανέλθει σε 0,095077 ευρώ ανά μετοχή.